Flygvy över bostadshus, skogsområde, bilvägar och gräsytor, foto.

Bällsta

En stadsdel i Bromma stadsdelsområde.

Projekt i Bällsta

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad