Flygvy över stadsdelsområdet Bromma.

Bromma stadsdelsområde

Bromma är ett stadsdelsområde i västra Stockholm. Området har en blandad stadsmiljö som rymmer områden med småhus, flerbostadshus och industriområden där olika verksamheter blandas.

Fakta

Det finns stora möjligheter att utveckla befintliga och nya lokala centrum med fler bostäder, verksamheter och service, och samtidigt stärka ekologiska och sociala värden.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Bromma stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Bromma stadsdelsområde

I Bromma stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Bromma stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad