Flygvy över stadsdelsområdet Bromma.

Bromma stadsdelsområde

Bromma är ett stadsdelsområde i västra Stockholm.

Fakta

Bromma har en blandad stadsmiljö som rymmer områden med småhus, flerbostadshus och industriområden där olika verksamheter blandas.

Det finns stora möjligheter att utveckla befintliga och nya lokala centrum med fler bostäder, verksamheter och service, och samtidigt stärka ekologiska och sociala värden.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Bromma stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Bromma stadsdelsområde

I Bromma stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden. Du hittar dessa i listan nedan.

Uppdaterad