Ulvsunda slott som ligger vid vattnet. Bostadshus, stora gräsmattor och träd. Foto.

Ulvsunda

En stadsdel i Bromma stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad