Tyck till om dina kvarter!

På den här nya webbplatsen har du chansen att tycka till om dina kvarter. Om bostäder, aktiviteter, trygghet och mycket annat. Dina åsikter och idéer tar vi med oss i vårt pågående arbete med att utveckla Hagsätra och Rågsved. Ta chansen att påverka framtiden för ditt område!

På gång just nu

Dialogmöten om kulturplats Snösätra

Under hösten 2021 påbörjar Stockholms stad planeringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde. Om du representerar en förening som finns eller vill finnas i Snösätra är du välkommen till dialogmöte om den framtida kulturplatsen. Under våra möten kommer vi bland annat:

  • Berätta om hur staden har lagt upp arbetet med att etablera en kulturplats
  • Tillsammans identifiera vilka styrkor och möjligheter platsen har
  • Ta fram konkreta förslag på hur platsen kan utvecklas till en kulturpark med ett brett utbud av aktiviteter som är öppen för alla samt harmonisera med Rågsveds naturreservat.

Det går fortfarande bra att anmäla sig till det tredje och sista dialogtillfället som är den 6 oktober klockan 17-19 vid Snösätra gränd.

Vi kommer att berätta om vad som framkommit i dialogen på den här webbplatsen samt via sociala medier längre fram.

För mer information och anmälan

kontakta Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning: funktion.sd14.kulturplats.snosatra@stockholm.se

Byggandet av projektet i Bjurbäcken är i gång!

I augusti drog Stockholms stad igång bygget på Bjursätragatan. Totalt planeras ungefär 335 bostäder. Eftersom de planerade bostäderna ligger på ett område där flera ledningar finns så börjar man med att flytta på ledningar som består av bland annat fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp. När ledningarna är flyttade blir det byggstart för bostäderna.

När projektet är klart kan det bli mer stadsliv vilket även kommer att öka tryggheten i Rågsved. Dessutom bildas en öppen plats med lokal och butik som också skapar en trygg och levande miljö. Enligt önskemål kommer staden också utveckla gröna områden runt omkring de nya husen.

/Skrivet av sommarjobbare, 19 år

Nya bostäder vid Bjursätragatan

Dags för Hagsätravägen

Att utveckla en ny stadsdel är en lång process. Nu har det blivit dags för projekt Fokus Hagsätra Rågsved att studera området kring Hagsätravägen. Under hösten genomför vi därför en så kallad ’tidig dialog’ i form av promenader med personer som bor i området. Syftet är att vi ska få en djupare förståelse för platsen och människorna som bor där innan vi påbörjar detaljplaneringen.

Under promenaderna kommer vi till exempel att diskutera frågor om hur området används idag och hur man går för att ta sig olika platser. En rapport om vad ni tycker och tänker om området publiceras här senare i höst.

Sommarjobbare hjälper till i projektet

Under sommaren 2021 jobbade tre ungdomar från Hagsätra och Rågsved med stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Sommarjobbet varade i tre veckor och de fick göra flera olika uppgifter. Det är också sommarjobbarna som har skrivit artiklarna om Bjursätragatan och Hagsätraskogen på den här sidan. De gjorde ett väldigt fint arbete som kommer att användas av stadsplanerare och projektledare i den fortsatta utvecklingen av Hagsätra-Rågsved.

Detta är första gången som ungdomar från området har sommarjobbat i projektet.

Här berättar en av sommarjobbarna om sin tid på Exploateringskontoret och om vad de fick göra.

Hagsätraskogen - ett nytt naturreservat i staden

Den 14 juni 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att inrätta Hagsätraskogen till ett naturreservat. Skogen är 32 hektar stor och ligger i Hagsätra, mellan Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat. 

Under 2016 bestämde politiker om att ta fram ett förslag till naturreservat för Hagsätraskogen. Så fort som möjligt hölls ett samråd om förslaget våren 2018. De som bor i området hade möjligheten att påverka planen med synpunkter.

Syftet med att bilda nya naturreservatet är att skydda biologisk mångfald, olika typer av växter, djur och historiska spår. Syftet är också att skydda och förstärka skogen för rekreation och friluftsliv. Man kan ha olika aktiviteter till exempel orientering, ta en promenad, gå-träna, hänga.

I juni 2021 inrättades det nya naturreservatet i Hagsätraskogen.

/Skrivet av sommarjobbare, 16 år

Hagsätraskogens naturreservat

Så tyckte ni om västra Hagsätra

Det finns ett nytt förslag för västra Hagsätra med Hagsätra centrum. Bland annat är planen att bygga 570 nya bostäder, ny förskola och att utveckla Hagsätra centrum. Planerna var på samråd i vintras och då hade ni möjlighet att lämna synpunkter. Nu har synpunkterna sammanställts, och ni var många som tyckte till. Flera är positiva till förslaget medan andra är mer kritiska och oroar sig över bland annat förändringen av centrum.

Förslaget kommer efter synpunkterna att i vissa delar göras om, till exempel kommer höghuset förändras och utökade ytor för centrumverksamheter utredas. Ett färdigt omarbetat förslag går ut på så kallad granskning våren 2022, och då kan man lämna synpunkter igen. Vi återkommer med mer information om det.

Här kan du läsa mer om synpunkterna och fortsatta arbetet


Nytt förslag för Hagsätra centrum. Bild: Tengbom

Kolla in tidigare undersökningar

Ni har redan påverkat!

Redan 2016 började vi arbetet med medborgardialog i Fokus Hagsätra Rågsved och ni har haft flera tidigare tillfällen att tycka till. Här kan du se resultaten som vi tagit med oss i vårt pågående arbete med området.

Digital dialog i Rågsved

Under 2020 fanns möjlighet att svara på webbenkäter om olika platser och teman i Rågsved. Vi fick in över 1 000 svar totalt, och de tas nu med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Rågsved. Den del som är först ut är Bjursätragatan och områden runt omkring, där drar planeringen igång på allvar under 2021. Vi kommer löpande att informera om det fortsatta arbetet på den här sidan och på webbplatsen för Fokus Hagsätra Rågsved.

Rapport digital dialog:
Tidig dialog Rågsved 2020

Statistik och enskilda svar till enkäterna:
Rågsved centrum
Bjursätragatan
Rågsvedsvägen
Perssons betong
Trygghet
Aktiviteter
Bostad 1
Bostad 2
Trafik 1
Trafik 2

Hagsätraenkät, festival och stormöte

Under hösten 2019 genomfördes flera dialogaktiviteter. Staden medverkade i september på Hagsätrafestivalen för att prata om projektet och samla in åsikter genom en Hagsätra-enkät. Under hösten har det även funnits möjlighet att svara på enkäten här på webben. I oktober hölls ett större informationsmöte i Rågsveds folket hus, och i samband med det fick besökarna tycka till om Hagsätra och Rågsved. 

Klicka här för resultaten från enkäten
Klicka här för rapporten från stormötet

Dialogträffar och öppet hus 

Under hösten 2017 och vintern 2018 hade staden samtal i mindre grupper med boende i Hagsätra och Rågsved för att prata mer ingående om planerna för området. Vi träffade bland annat pensionärsföreningarna PRO och SPF, föräldrar och personal på öppna förskolan i Rågsved, ungdomar på fritidsgården i Hagsätra och mellanstadieelever på Hagsätraskolan.

Den 7 oktober 2017 bjöd staden in till öppet hus om planerna för Hagsätra och Rågsved. Ungefär 200 personer kom och tittade på skisserna för den nya bebyggelsen och diskuterade och ställde frågor till tjänstepersonerna på plats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på skisserna på en pappersenkät eller via e-post.

Klicka här för att läsa rapporten från träffarna

Webbenkät om bästa platsen

Under november 2016-januari 2017 genomförde staden en digital enkät, Bästa Platsen, om Hagsätra och Rågsved. Vi fick in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om idag, vilka platser som kan förbättras i framtiden och var de kan tänka sig ny bebyggelse.

Läs sammanställningen av enkätresultatet.

Titta på de favoritplatser och "förbättraplatser" som de boende har markerat i enkäten Bästa Platsen.

Hör av dig om du har frågor:

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Elana Omer

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad