Tyck till om dina kvarter!

På den här nya webbplatsen har du chansen att tycka till om dina kvarter. Om bostäder, aktiviteter, trygghet och mycket annat. Dina åsikter och idéer tar vi med oss i vårt pågående arbete med att utveckla Hagsätra och Rågsved. Ta chansen att påverka framtiden för ditt område!

På gång just nu

Så tyckte ni om Rågsved

Nu har vi sammanställt svaren som ni lämnat i webbenkäterna om Rågsved som funnits på den här webbplatsen under 2020. Vi fick in över 1 000 svar totalt, tusen tack till alla er som bidragit med svar och till er som hjälpt till med att sprida information om enkäterna! Nu ska vi se hur vi på bästa sätt kan ta med oss resultatet i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Rågsved. Den del som är först ut är Bjursätragatan och områden runt omkring, där drar planeringen igång på allvar under 2021. Vi kommer löpande att informera om det fortsatta arbetet på den här sidan och på webbplatsen för Fokus Hagsätra Rågsved.

Här kan du kolla in sammanställningen

Tidig dialog Rågsved 2020

Här är all statistik och enskilda svar till enkäterna

Rågsved centrum
Bjursätragatan
Rågsvedsvägen
Perssons betong
Trygghet
Aktiviteter
Bostad 1
Bostad 2
Trafik 1
Trafik 2

Samråd för västra Hagsätra avslutat

Det finns ett nytt förslag för västra Hagsätra med Hagsätra centrum. Bland annat är planen att bygga 570 nya bostäder, ny förskola och utveckla Hagsätra centrum. Planerna var på samråd 17 november 2020 - 15 januari 2021 och då hade ni möjlighet att lämna synpunkter. Nu ska synpunkterna sammanställas, och när det är klart kommer ni att kunna läsa dem här. 


Nytt förslag för Hagsätra centrum. Bild: Tengbom

Kolla in tidigare undersökningar

Ni har redan påverkat!

Redan 2016 började vi arbetet med medborgardialog i Fokus Hagsätra Rågsved och ni har haft flera tidigare tillfällen att tycka till. Här kan du se resultaten som vi tagit med oss i vårt pågående arbete med området.

Hagsätraenkät, festival och stormöte

Under hösten 2019 genomfördes flera dialogaktiviteter. Staden medverkade i september på Hagsätrafestivalen för att prata om projektet och samla in åsikter genom en Hagsätra-enkät. Under hösten har det även funnits möjlighet att svara på enkäten här på webben. I oktober hölls ett större informationsmöte i Rågsveds folket hus, och i samband med det fick besökarna tycka till om Hagsätra och Rågsved. 

Klicka här för resultaten från enkäten
Klicka här för rapporten från stormötet

Dialogträffar och öppet hus 

Under hösten 2017 och vintern 2018 hade staden samtal i mindre grupper med boende i Hagsätra och Rågsved för att prata mer ingående om planerna för området. Vi träffade bland annat pensionärsföreningarna PRO och SPF, föräldrar och personal på öppna förskolan i Rågsved, ungdomar på fritidsgården i Hagsätra och mellanstadieelever på Hagsätraskolan.

Den 7 oktober 2017 bjöd staden in till öppet hus om planerna för Hagsätra och Rågsved. Ungefär 200 personer kom och tittade på skisserna för den nya bebyggelsen och diskuterade och ställde frågor till tjänstepersonerna på plats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på skisserna på en pappersenkät eller via e-post.

Klicka här för att läsa rapporten från träffarna

Webbenkät om bästa platsen

Under november 2016-januari 2017 genomförde staden en digital enkät, Bästa Platsen, om Hagsätra och Rågsved. Vi fick in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om idag, vilka platser som kan förbättras i framtiden och var de kan tänka sig ny bebyggelse.

Läs sammanställningen av enkätresultatet.

Titta på de favoritplatser och "förbättraplatser" som de boende har markerat i enkäten Bästa Platsen.

Hör av dig om du har frågor:

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Elana Omer

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad