Flygbild över Hagsätra och Rågsved.

Tyck till om dina kvarter!

På den här nya webbplatsen har du chansen att tycka till om dina kvarter. Om bostäder, aktiviteter, trygghet och mycket annat. Dina åsikter och idéer tar vi med oss i vårt pågående arbete med att utveckla Hagsätra och Rågsved. Ta chansen att påverka framtiden för ditt område!

På gång just nu

Bild: Brunnberg och Forshed

Tyck till om Bjursätragatan

430 nya bostäder, mer lek och en plaskdamm i Rågdalen, och en ny större scen på Perssons betong. Det är lite av det som planeras i Rågsved just nu. Nu har du möjlighet att tycka till om planerna på ett så kallat samråd. Vi kommer från den 6 december 2022 - 3 februari 2023 att presentera ett förslag för Bjursätragatan och områden i närheten av den. Då kan du kolla in hela förslaget, följa med på guidad tur och lämna dina synpunkter. Mer information finns på projektets hemsida, länk här nedanför.

430 bostäder längs Bjursätragatan

Bygget av Rymdparken igång

Nu har vi börjat bygga Rymdparken i södra Rågdalen. Den får bland annat scen och stor snurra, och ni har varit med och bidragit till utseendet på parken. Invigning planeras till våren 2023. 

Rymdparken har börjat byggas

Kolla in tidigare undersökningar

Ni har redan påverkat!

Redan 2016 började vi arbetet med medborgardialog i Fokus Hagsätra Rågsved och ni har haft flera tidigare tillfällen att tycka till. Här kan du se resultaten som vi tagit med oss i vårt pågående arbete med området.

Promenader i Hagsätra

Under hösten 2021 genomförde vi tidig dialog för området runt Hagsätravägen, ett av de fem områden som ingår i Fokus Hagsätra Rågsved. Syftet var att få en bättre förståelse för området innan vi påbörjar detaljplaneringen. Dialogen bestod av promenader där vi diskuterade hur området används idag, hur man tar sig till olika ställen och hur man upplever de olika platserna.

Vi gjorde fyra dialogpromenader med fyra olika grupper: elever på Hagsätraskolan, boende i SHIS genomgångsboende, föreningsnätverk samt seniorer.

Läs hela rapporten om tidig dialog Hagsätravägen.

Digital dialog i Rågsved

Under 2020 fanns möjlighet att svara på webbenkäter om olika platser och teman i Rågsved. Vi fick in över 1 000 svar totalt, och de tas nu med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Rågsved. Den del som är först ut är Bjursätragatan och områden runt omkring, där drar planeringen igång på allvar under 2021. Vi kommer löpande att informera om det fortsatta arbetet på den här sidan och 

Webbplatsen för Fokus Hagsätra Rågsved

Rapport digital dialog:
Tidig dialog Rågsved 2020

Statistik och enskilda svar till enkäterna:
Rågsved centrum
Bjursätragatan
Rågsvedsvägen
Perssons betong
Trygghet
Aktiviteter
Bostad 1
Bostad 2
Trafik 1
Trafik 2

Hagsätraenkät, festival och stormöte

Under hösten 2019 genomfördes flera dialogaktiviteter. Staden medverkade i september på Hagsätrafestivalen för att prata om projektet och samla in åsikter genom en Hagsätra-enkät. Under hösten har det även funnits möjlighet att svara på enkäten här på webben. I oktober hölls ett större informationsmöte i Rågsveds folket hus, och i samband med det fick besökarna tycka till om Hagsätra och Rågsved. 

Resultaten från enkäten
Rapporten från stormötet

Dialogträffar och öppet hus 

Under hösten 2017 och vintern 2018 hade staden samtal i mindre grupper med boende i Hagsätra och Rågsved för att prata mer ingående om planerna för området. Vi träffade bland annat pensionärsföreningarna PRO och SPF, föräldrar och personal på öppna förskolan i Rågsved, ungdomar på fritidsgården i Hagsätra och mellanstadieelever på Hagsätraskolan.

Den 7 oktober 2017 bjöd staden in till öppet hus om planerna för Hagsätra och Rågsved. Ungefär 200 personer kom och tittade på skisserna för den nya bebyggelsen och diskuterade och ställde frågor till tjänstepersonerna på plats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på skisserna på en pappersenkät eller via e-post.

Rapporten från träffarna

Webbenkät om bästa platsen

Under november 2016-januari 2017 genomförde staden en digital enkät, Bästa Platsen, om Hagsätra och Rågsved. Vi fick in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om idag, vilka platser som kan förbättras i framtiden och var de kan tänka sig ny bebyggelse.

Sammanställning av enkätresultatet.

Titta på de favoritplatser och "förbättraplatser" som de boende har markerat i enkäten Bästa Platsen.

Hör av dig om du har frågor:

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Elana Svanström

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad