Utegym, lekplats och äventyrsstig är klara

Utegym, äventyrsstig, naturlekplats och grillar. Det är många satsningar på natur och friluftsliv som nu är klara i Hagsätra och Rågsved. Invigningen var den 4 maj 2024.

Lekplatser, buskar och grill

Nu är nästan alla av de gröna satsningarna som började byggas hösten 2023 klara. De flesta satsningarna är så kallad grönkompensation där staden kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder.

Precis söder om Rågsvedsvägen 107-135 har det byggts naturlekplats, utegrill och nya planteringar som exempelvis blombuskar. som grönkompensation för bostäder på Bjursätragatan. Naturlekplatsen innehåller bland annat koja och balanslek.

En liten bit därifrån, vid fotbollsplanen precis söder om Rågsvedsvägen, planeras en förrådsverksamhet. Som grönkompensation för det projektet är nu ett utegym och en naturstig, som ska koppla ihop området med Ormkärr, klara.

Utegym på gång vid Rågsvedsvägen.
Utegym vid Rågsvedsvägen

 

Holkar och äventyr

Ännu en naturstig är på gång precis söder om Hagsätravägen vid Porlabacken. Där kommer det finnas bland annat nya sittplatser, planteringar, fågelholk och fågelbad i anslutning till stigen. Naturstigen är också grönkompensation, för nya bostäder på Hagsätravägen, och beräknas vara helt klar i slutet av maj.

Och i en satsning på Hagsätraskogens naturreservat är en äventyrsstig, utegym och   grill- och picknickplatser öppnade måndagen den 6 maj. Äventyrsstigen blir 900 meter lång och riktar sig i första hand till barn med bland annat lekplats, djur och annat som ska väcka fantasin längs vägen. I arbetet ingår också att skapa en tydligare passage genom området, och det blir även nya sittplatser och spänger över bäcken samt fågelholkar och nya buskar.

Äventyrsstigen i Hagsätraskogens naturreservat.

Läs mer om projekten

Hagsätraskogens naturreservat
Bostäder på Hagsätravägen
Förråd vid Rågsvedsvägen
Bostäder på Bjursätragatan

 

 

 

 

 

Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad