Flygvy över området, fotorafi.

Fokus Hagsätra Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med minst 3 000 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

3 000 bostäder och social hållbarhet

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga minst 3 000 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. De offentliga miljöer där människor möts är extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved, och det planeras även två idrottshallar.

Medborgardialog är också en central del i projektet, det går att läsa mer om det arbetet på den separata sidan för dialog; Mitt Hagsätra Rågsved. 

Mitt Hagsätra Rågsved

Två naturreservat

Projektet har tittat på hur ny bebyggelse ska kunna möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018 och i juni 2021 blev även Hagsätraskogen naturreservat.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har staden tagit fram förslag på var den nya bebyggelsen skulle kunna ligga. Området har delats in i fem delområden som planeras vidare mer detaljerat.

Karta över området med de fem delområdena markerade med olika färger.

Rosa område: Hagsätra centrum – Ormkärr

Projekt:

Bostäder, förskola och utveckling av Hagsätra centrum
Studentbostäder i Ormkärr

Blått område: Bjursätragatan

Projekt: 

108 nya bostäder på Bjursätragatan
335 hyresrätter på Bjursätragatan
Bostäder och utveckling av Rågdalen
Idrottshall i södra Rågsved

Lila område: Hagsätravägen

Projekt: 

102 hyresrätter i Stockholmshus
Bostäder, förskola och nya verksamheter
Is- och idrottshall vid Hagsätra IP

Orange område: Rågsvedsvägen

Projekt: 

Seniorbostäder och kontor i Rågsved centrum
Bostäder, park och kultur vid Rågsvedsvägen

Grönt område: Älvsjöbadet

Planeringen av området inleds som tidigast 2025. 

Tidsplan

Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra centrum – Ormkärr var först ut 2018, och tanken är att hela Fokus Hagsätra Rågsved ska vara färdigt 2035.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Sedan 2020 finns ett digitalt nyhetsbrev för Fokus Hagsätra-Rågsved. Prenumerera för att få regelbunden information om vad som händer i ditt område.

Prenumerera på nyhetsbrev

Tyck till om dina kvarter!

Projekt inom Fokus Hagsätra-Rågsved

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Denise Silveti Bustillos
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 434

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad