En skolgård med skolbyggnaden i bakgrunden. Fotbollsplan, en paviljong och träd. Barn i rörelse. Foto.

Grimsta

En stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Projekt i Grimsta

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad