Radhuslänga med tomma parkeringsplatser i förgrunden. Foto.

Kälvesta

En stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Projekt i Kälvesta

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad