Vy över flerbostadshus, träd, fotografi.

Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

Hässelby-Vällingby är ett stadsdelsområde i nordvästra Stockholm och utmärks av närheten till grönområden och Mälarens vatten. Här finns Sveriges första ABC-stad, en blandning av småhus och radhus samt företagsområde med en variation av verksamheter.

Fakta

Genom Förbifart Stockholm får området ny regional betydelse, och nya utbyggnader kan stärka de befintliga kulturmiljöerna.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

I Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad