Bostadshus och grönområden omgivet av vatten, foto.

Marieberg

En stadsdel i Kungsholmen stadsdelsområde.

Projekt i Marieberg

  • En byggnad med fyrkantig form och ljus fasad. Framför byggnaden finns träd och annan grönska och en gång- och cykelbana, illustration.
    Perspektiv mot sydväst från gång- och cykelstråket norr om idrottshallen. Illustration: Arkitema.
  • Vy längs med gata med byggnader i olika volym till höger i bild, människor, bilar och cyklister i rörelse, illustration.
    Gatuperspektiv som illustrerar Gjörwellsgatan med ny bebyggelse. I bilden syns Ekentorget och DN-torget. I bildens mitt skymtar det befintliga Tidningshuset och Månlandaren. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad