Vy mot kaj, båtar, flerbostadshus och andra byggnader i bakgrunden, fotografi.

Kungsholmens stadsdelsområde

Kungsholmens stadsdelsområde ligger i västra centrala Stockholm och kännetecknas av tät stadsmiljö. Området har delar med smalhusbebyggelse och tidigare verksamhetsområden som genomgått eller genomgår omfattande stadsutveckling. Områdets parker och närhet till vatten är viktiga tillgångar för hela Stockholm som nu utvecklas.

Fakta

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Kungsholmens stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Kungsholmens stadsdelsområde

I Kungsholmens stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Kungsholmens stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad