dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om vem som bygger vad och var. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Störningsinformation

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Naturvårdsverkets riktlinjer

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Infomration om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads hemsida kring buller och miljö.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Kommande arbeten i närtid

Busshållplats Torsplan flyttas till ursprungligt läge 

Vad: Busshållplatsen som tidigare flyttats uppåt i färdriktningen till Torsgatan 71, flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge, där busskuren står vid Torsplan.

När: fredagen den 14 juni kl 05:00

 

Vägarbeten vid Torsplan/Torsgatan  april – juli 2019

Vi fortsätter arbetet med att färdigställa torget runt det västra tornet ”Innovationen” på Torsplan. I samband med det utför vi även arbeten i Torsgatan. Då behöver vi tillfälligt stänga av delar av gatan vilket innebär att framkomligheten för cykel- och biltrafik blir begränsad.

Busshållplatsen vid Torsplan flyttas tillfälligt ett kvarter söderut, till Torsgatan 71, på grund av arbetena. Busshållplatsens läge återgår till ursprunglig plats när arbetena är klara.

Arbetena startar i april och beräknas pågå till juli 2019.

Stockholms stads pågående entreprenader

Stockholms stad ansvarar för att bygga gator och offentliga miljöer. Detta arbete sker i olika delprojekt eller entreprenader. Nedan följer en sammanställning av stadens pågående arbeten. (E=entreprenad).

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Hagastaden på Flickr

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
C: Veidekke. 08-635 61 00
D: Ikano Bostad. 010-330 44 00
E: Familjebostäder. 0770-814 814
F: Besqab. 018-470 58 00
G: SKB. 0771-318 318
H: HSB. 010-442 02 00
I: Folkhemcederhusen. 08-635 94 10
J: Erik Wallin. 08-545 533 60
K: Vectura. 0300-323 500
L. Oscar Properties. 070-141 39 98

Ta gärna del av en interaktiv områdeskarta över Hagastaden. Där kan du se mer kring bostäder, etableringar och life science.
Områdeskarta

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

  

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad