Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om pågående arbeten. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Buller byggarbetsområde kväll och lördagar

Vad: Buller från bland annat gjutning och pålning.

Var: Byggarbetsområdet mellan Eugeniavägen och Norra Hagaseplandaden. Se kartillustration nedan.

När: måndagar till onsdagar fram till klockan 19, under perioden 22 mars till 22 april.

Samt lördagar mellan klockan 9 till 15 fram till 31 mars.

Buller Maria Aspmans gata 15 och 21 mars

Vad: Buller från bland annat transporter i samband med gjutning.

Var: Maria Aspmans gata, se illustration.

När: 15 mars samt 21 mars, båda datumen mellan klockan 05.00 till 22.00

 

Buller mars till april vid Rödabergsskolan

Vad: Buller från spontarbeten. Spontningen sker med vatten för att minimera ljud. 

Var: Korsningen Sankt Eriksgatan och Norra Stationsgatan

När: 6 mars till 6 april, vardagar 07 till 19.

Buller från tunnelbanans arbeten

Vad: Buller från arbetena med att borra och spränga för nya tunnelbanan.

Var: Hörs och kan kännas i byggnader i ett område runt tunnelbanans arbeten, se bild.

När: Helgfria vardagar klockan 07 – 22, under perioden februari 2022 till preliminärt våren 2023.

För aktuell information om arbeten med tunnelbanan, läs på Region Stockholms webbplats. Där kan du även anmäla ditt mobiltelefonnummer för att få sms inför sprängningar.

Gul linje till Hagastaden, Region Stockholm

Byggarbetsplats till 2030

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Information om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads webbplats.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. I projektets mediabank hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Tidplan för kvartersutbyggnad, version november 2021, utskriftsformat


AVectura
B: Humlegården
C: Seniorgården 
D: Serneke i samarbete med KFUM Central
E: Nordr
F: Humlegården
G: Besqab
H: Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB
I: Humlegården
J: HSB
K
Atrium Ljungberg
L
Einar Mattsson
M: Castellum
N: Folkhem
O: Erik Wallin
P: Vectura
Q: Atrium Ljungberg

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad