dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om vem som bygger vad och var. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Störningsinformation

Avstängning av avfart norrgående E4/E20 Solnabron 13nov

Under natten mot den 13 november kommer avfarten från E4/E20 att tillfälligt stängas kl 03.00-05.00av pga arbeten vid Solnabron. Ansvarig för arbetena är Atrium Ljungberg.

 

Bullrande arbeten vid Solnabron kvällar och lördagar november

Var: Solnabron, vid tunnelmynningen på överdäckningen av E4/E20, grundläggningen av Life City, Atrium Ljungberg
Vad: Buller kan förekomma i samband med tranporter och lossning på byggarbetsplatsen.
När: vardagar fram till kl 20, lördagar kl 9-15 under november månad.

Störande arbeten nattetid vid Torsplan 2, kv Helix

Under perioden 25/10 – 29/11 utförs nattarbetet på projektet Helix vid Torsplan 2. Arbetet som utförs är fogning av fasad från bomlift i anslutning till Norra Stationsgatan. Detta kan medföra vissa förhöjda ljudnivåer från arbetsområdet vid förflyttning/höjning och sänkning av liftkorg.

För att minimera störningarna kommer liften att förflyttas klockan 20.00 samt klockan 07.00 mellan uppställningsplats dagtid till nattens arbetsområde. Dock kan ljud förekomma vid raster, då liftkorgen förflyttas upp och ned.

Kontaktpersoner:
Brandskyddskompaniet Christopher Lindqvist 076-027 12 20
Madison bygg Marcus Löf 073-309 19 87 och Emil Jangholm 073-202 16 46

 

Störande arbete vardagkvällar vid Helix

Var: Runt kvarteret Helix, det norra torn som är under uppförande, vid Torsgatan korsningen Norrbackagatan och Norra Stationsgatan.

Vad: Byggarbetsplatsen kommer att få leveranser av material på kvällstid. Flaggvakter kommer att sköta tillfälliga avstängningar när lastbilarna kör in och ut. Det kommer att bullra från framförallt från bygghissen och slammer vid lossning.

När: 11 november till 12 december 2019 vardagar kl 16-22.

 

 

Naturvårdsverkets riktlinjer

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Infomration om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads hemsida kring buller och miljö.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Stockholms stads pågående entreprenader

Stockholms stad ansvarar för att bygga gator och offentliga miljöer. Detta arbete sker i olika delprojekt eller entreprenader. Nedan följer en sammanställning av stadens pågående arbeten. (E=entreprenad).

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Hagastaden på Flickr

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
C: Veidekke. 08-635 61 00
D: Ikano Bostad. 010-330 44 00
E: Familjebostäder. 0770-814 814
F: Besqab. 018-470 58 00
G: SKB. 08-704 60 00
H: HSB. 010-442 02 00
I: Folkhemcederhusen. 08-635 94 10
J: Erik Wallin. 08-545 533 60
K: Vectura. 0300-323 500
L. Oscar Properties. 070-141 39 98

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

  

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad