dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om vem som bygger vad och var. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Störningsinformation

Buller vid Agnes Arvidssons gata 28 januari kväll

Vad: Störande ljud från fordon och arbeten med asfaltbeläggning.
När: Torsdag 28 januari från klockan 17 till 21.
Var: Agnes Arvidssons gata. Bullret kan höras i omgivningen vid Norra Stationsgatan och omkringliggande gator.

Störande ljud januari vid Solnabron 

Vad: Störande ljud från bland annat transporter till och från fastigheten.
När: Vardagar och lördagar hela januari 2021 från klockan 06.30 till 22. 
Var: Kontorsbyggnaden "Life City" som Atrium Ljungberg bygger vid Solnabron. 

Infart fr Solnavägen till Hagaesplanaden avstängd

Vad: Avstängt för biltrafik från Solnavägen in på Hagaesplanaden. Öppet för gående. Störande ljud från vattenbilning kan förekomma.
När: Vardagar 07-16, från 17 september till och med febaruari preliminärt.
Var: Hörnet Gävlegatan och Hagaesplanaden.

Stockholm Exergi drar in fjärrvärme och arbetar med schakt,vattenbilning betong, svetsning av rör, rörisolering och asfaltering. För mer information kontakta Stockholm Exergi på telefon, 020-31 31 51.

Hagaesplanaden avstängd för biltrafik till och med våren 2021

Hagaesplanaden är stängd för all biltrafik fram till och med våren 2021. Trottoaren är öppen. Sonja Kovalevskys gata och Nina Einhorns gata är återvändsgator under denna period. Större lastbilar kan inte vända på dessa gator utan får lasta av sitt gods via lastplatsfickor längs Norra Stationsgatan.

Ibland kommer det att bullra och damma från arbetena bakom planket, vi ber om er förståelse och ert tålamod. Tack på förhand!

Varför?
För att kunna anlägga parken behöver vi göra en hel del förarbeten. Vi ska bland annat fylla upp marken till samma höjd som gatunivån. Parken blir färdig i olika etapper, nästa etapp planeras vara klar 2023.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Infomration om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads hemsida kring buller och miljö.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Hagastaden på Flickr

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
C: Veidekke. 08-635 61 00
D: Ikano Bostad. 010-330 44 00
E: Familjebostäder. 0770-814 814
F: Besqab. 018-470 58 00
G: SKB. 08-704 60 00
H: HSB. 010-442 02 00
I: Folkhemcederhusen. 08-635 94 10
J: Erik Wallin. 08-545 533 60
K: Vectura. 0300-323 500
L. Oscar Properties. 070-141 39 98

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad