Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om störande arbeten utanför ordinarie arbetstider, som är klockan 07.00-17.00 vardagar. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Bullrande arbete helgen 2-3 okt Norra Stationsgatan

VAD: Bullrande arbeten i samband med betonghåltagning.

VAR: Kvarteret Lysosomen, byggaktör SKB, Norra Stationsgatan i höjd med Grönstedska palatset. 

NÄR: Lördag 2 oktober till söndag 3 oktober, klockan 08 till 17, bullrande arbeten får ej starta före kl 09.

Buller kvällar och helger september Solnavägen 3, kv Molekylen

Vad: Buller från transporter och maskiner.

Var: Solnavägen 3, kvarteret Molekylen, Atrium Ljungbergs kontorshus Life City.

När: September vardagar klockan 17-22, lördagar 06.30-17 samt söndagar 07-17. Arbeten som innebär störning planeras att i största möjliga mån undvikas lördag och söndag mellan 07.00-09.00

Buller från pålning Hagaesplanaden september

Vad: Högt ljud från borrning och pålning.

Var: Byggarbetsplatsen för kvarteret Humbolt, på Hagaesplanaden i höjd med Johanna Hedéns gata.

När: Måndagar till torsdagar under september månad, dagtid klockan 09.00-17.00.

Försening av ombyggnad busshållplats Torsgatan, klart november

Försening, beroende på byte av entreprenör, i arbetet med byggnation av väderskydd vid busshållplatserna på Torsgatan.

Under perioden mitten av augusti till början av november, är busshållplatsen i norrgående riktning, flyttad till Torsgatan 80. Gång- och cykelbanan är flyttad ut från trottoaren, följ aktuell skyltning på plats. När arbetena är klara, flyttas busshållplatsen till sitt permanenta läge vid Torsgatan 70.

Arbetena beräknas klara i november.

Avstängningar vid kvarteret Helix

Vad: I samband med finplanering runt kvarteret Helix samt vägarbeten vid Torsplan, kommer delar av området ha begränsad framkomlighet.  Arbetet sker i etapper. Följ aktuell skyltning på plats.
När: mars - december 2021.
Var: Runt kvarteret Helix och delar av Torsgatan vid Torsplan.

Byggarbetsplats till 2030

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Information om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads webbplats.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Tidplan för kvartersutbyggnad

AVectura
B: Humlegården 
C: Seniorgården 
D: Serneke i samarbete med KFUM
E: Nordr
F: Humlegården
G: Besqab
H: Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB
I: Humlegården
J: HSB
K
Atrium Ljungberg
L
Einar Mattsson
M: Castellum
N: Folkhem
O: Erik Wallin
P: Vectura
Q: Atrium Ljungberg

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad