Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om pågående arbeten. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Arbeten under nationaldagen

Vad: Buller från arbete med grävmaskin, packning med markvibrator.

Var: Byggarbetsområde runt blivande Johanna Hedéns Gata

När: Nationaldagen tisdag 6 juni klockan 08 till 18.

Kvällsarbeten juni måndag till onsdag

Vad: Ljud som kan upplevas som störande från arbeten med form, armering, gjutning, fyllning, packning, tätskikt, pålning, kapning spont

Var: byggarbetsområdet mellan Eugeniavägen och Norra Hagaesplanaden i höjd med Dalagatan och Valfrid Palmgrens Gata. Se karta nedan.

När: 1 juni till 30 juni, måndagar till onsdagar till klockan 19 på kvällarna.

Buller från tunnelbanans arbeten

För aktuell information om arbeten med tunnelbanan, läs på Region Stockholms webbplats. Där kan du även anmäla ditt mobiltelefonnummer för att få sms inför sprängningar.

Grön linje till Hagastaden, Region Stockholm

Byggarbetsplats till 2030

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Information om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads webbplats.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. I projektets mediabank hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Tidplan för kvartersutbyggnad version maj 2023


AVectura
B: Humlegården
C: Seniorgården 
D: Vectura i samarbete med KFUM Central
E: Nordr
F: Humlegården
G: Besqab
H: Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB
I: Humlegården
J: HSB
K
Atrium Ljungberg
L
Einar Mattsson
M: Castellum
N: Folkhem
O: Erik Wallin
P: Vectura
Q: Atrium Ljungberg

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad