dcsimg

Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om vem som bygger vad och var. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Störningsinformation

Tillfälliga avstängningar tidiga morgnar Torsplan under september

VAD: Gång- och cykelbanor samt även del av körbanan stängs tillfälligt av under kortare perioder tidiga morgnar. Fotgängare, cyklister och bilister kan dock passera, följ flaggvakternas instruktioner. Avstängningarna sker för att entreprenören ska kunna utföra lyft av material till fastigheten.

VAR: Runt kvarteret Helix på Torsplan, berör Torsgatan och Norra Stationsgatan.

NÄR: Tidiga morgnar under veckodagar och lördagar fram till 28 september.

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.

Information om betongbilar på Sonja Kovalevskys gata

Stockholm Parkering bygger ett parkeringsgarage nedanför Hagaesplanaden. Just nu pågår arbeten med att gjuta ett av däcken. Ovan på däcken ska sedan Norra Stationsparken byggas. Betongarbetena pågår med full styrka för att färdigställa garage så snabbt som möjligt, så att områdets park kan börja byggas så snart som möjligt.Ibland är det inte möjligt för betongpumpen (den långa ”armen”) och betongbilarna att stå inne på arbetsområdet. Då behöver Sonja Kovalevskys gata användas för detta ändamål. Vi ber om ursäkt för ljudet och att det tidvis blir trångt i övre delen av gatan.

Det höga tempot gör att gjutningar utförs löpande så snart momenten innan är färdiga. Det går tyvärr inte att säga långt i förväg när bilarna kommer att stå på Sonja K´s gata och när det kan stå nere på arbetsområdet. Uppskattningsvis handlar det om två vardagar i veckan under dagtid, under september och oktober.

Tyvärr studsar ljudet mellan husen och kan därför upplevs extra störande.

Vänd dig med frågor om arbetet till info@stockholmparkering.se

Naturvårdsverkets riktlinjer

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Infomration om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads hemsida kring buller och miljö.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Stockholms stads pågående entreprenader

Stockholms stad ansvarar för att bygga gator och offentliga miljöer. Detta arbete sker i olika delprojekt eller entreprenader. Nedan följer en sammanställning av stadens pågående arbeten. (E=entreprenad).

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Hagastaden på Flickr

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
C: Veidekke. 08-635 61 00
D: Ikano Bostad. 010-330 44 00
E: Familjebostäder. 0770-814 814
F: Besqab. 018-470 58 00
G: SKB. 0771-318 318
H: HSB. 010-442 02 00
I: Folkhemcederhusen. 08-635 94 10
J: Erik Wallin. 08-545 533 60
K: Vectura. 0300-323 500
L. Oscar Properties. 070-141 39 98

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

  

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad