Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om störande arbeten utanför ordinarie arbetstider. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Nattarbete buller 6 december Solnavägen

Vad: Ljud från grävmaskin och vibroplatta i samband med gatuarbeten.

Var: Solnavägen norrgående körriktning, i höjd med avfarten från E4/E20.

När: Måndag 6 december klockan 21 till 04 tisdag natt.

Buller kväll och helg december Solnavägen

Vad: Störande ljud från transporter och handmaskiner. 

Var: Byggarbetsplatsen för kontorshuset Life City på Solnavägens västsida, kvarteret Molekylen. 

När: December vardagar klockan 19-22, lördagar klockan 06.30-17 och söndagar 07.00-17 .

Försening, asfaltering Torsgatan, klart till jul

Vad: Försening av asfaltsarbeten på Torsgatan beroende på att gatan behöver byggas upp på ett mer omfattande sätt än vad som tidigare planerats. 

Var: Torsgatans nedre del, från parken Solvändan till Torsplan, båda körfälten.

När: Arbetena beräknas bli klara till jul istället för i slutet av november, som tidigare sagts.

Avstängningar vid kvarteret Helix

Vad: I samband med finplanering runt kvarteret Helix samt vägarbeten vid Torsplan, kommer delar av området ha begränsad framkomlighet.  Arbetet sker i etapper. Följ aktuell skyltning på plats.
När: mars - december 2021.
Var: Runt kvarteret Helix och delar av Torsgatan vid Torsplan.

Byggarbetsplats till 2030

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Information om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads webbplats.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Tidplan för kvartersutbyggnad

AVectura
B: Humlegården 
C: Seniorgården 
D: Serneke i samarbete med KFUM
E: Nordr
F: Humlegården
G: Besqab
H: Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB
I: Humlegården
J: HSB
K
Atrium Ljungberg
L
Einar Mattsson
M: Castellum
N: Folkhem
O: Erik Wallin
P: Vectura
Q: Atrium Ljungberg

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad