Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden september 2018
Flygbild över Hagastaden september 2018. Fotograf: Lennart Johansson.

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om vem som bygger vad och var. Om du vill veta mer om de olika projekten, planerade byggnationer eller blir störd så är det respektive byggaktör som ansvarar för informationen om sitt projekt.

Buller vid Hälsingegatan/Norra stationsgatan

Vad: Det bullrar när man arbetar med att montera upp husets stomme.

Var: Kvarteret Proteinet, Norra stationsgatan mellan Hälsingegatan och Lise Meitners gata.

När: måndagar till torsdagar mellan klockan 07.00 och 19.00

Avstängningar vid kvarteret Helix

Vad: I samband med finplanering runt kvarteret Helix samt vägarbeten vid Torsplan, kommer delar av området ha begränsad framkomlighet.  Arbetet sker i etapper. Följ aktuell skyltning på plats.
När: mars - december 2021.
Var: Runt kvarteret Helix och delar av Torsgatan vid Torsplan.

Buller vid Solnabron april

Vad: Buller från arbeten med stommkomplettering och installationer.

Var: Atrium Ljungbergs byggarbetsplats vid Solnabron, kvarteret Molekylen.

När: Vardagar och lördagar under april, klockan 07 fram till klockan 19.

Solnabron avsmalnad för biltrafik norrgående

En del av Solnabron har smalnats av för bilister i norrgående riktning, från tre filer till en fil. Detta beror på en ledningsomläggning i gatan som beräknas vara klara i april.

Gång- och cykelbanan sneddar in mot Karolinska Universitetssjukhuset.  

Hagaesplanaden avstängd för bil

Hagaesplanaden är stängd för all biltrafik framtill och med våren 2021. Trottoaren är öppen. Sonja Kovalevskys gata och Nina Einhorns gata är återvändsgator under denna period. Större lastbilar kan inte vända på dessa gator utan får lasta av sitt gods via lastplatsfickor längs Norra Stationsgatan.

Ibland kommer det att bullra och damma från arbetena bakom planket, vi ber om er förståelse och ert tålamod. Tack på förhand!

Varför?
För att kunna anlägga Norra Stationsparken behöver vi göra en hel del förarbeten. Vi ska bland annat fylla upp marken till samma höjd som gatunivån. Parken blir färdig i olika etapper, nästa etapp planeras vara klar under 2023.

Byggarbetsplats till 2030

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Stockholms stad har ett antal pågående entreprenader där våra entreprenörer genomför arbete på uppdrag av oss, för dessa är det vi som har informationsansvaret. 

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjerna följs och att information som behöver nå tredje man kommer ut, exempelvis avisering om störande arbete utanför arbetstid i god tid innan.

Infomration om bullernivåer från olika verksamheter och specifikt från byggverksamhet, finns beskrivet på Stockholms stads hemsida kring buller och miljö.
Bakgrundsinformation om buller och miljö.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. Nedan ser du vilka aktörer, förutom Stockholms stad, som medverkar till Hagastadens framväxt. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart.
Tidplan för kvartersutbyggnad

A: Atrium Ljungberg. 08-615 89 00
B: Einar Mattsson. 08-586 263 00
C: Veidekke. 08-635 61 00
D: Ikano Bostad. 010-330 44 00
E: Familjebostäder. 0770-814 814
F: Besqab. 018-470 58 00
G: SKB. 08-704 60 00
H: HSB. 010-442 02 00
I: Folkhemcederhusen. 08-635 94 10
J: Erik Wallin. 08-545 533 60
K: Vectura. 0300-323 500
L. Oscar Properties. 070-141 39 98

Webbkamera i området

Följ Hagastadens framväxt via webkamerorna i området.
Webkameror

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Instagram
Facebook

Välkommen att höra av dig om du har frågor om byggnation eller störningar till oss på hagastaden@stockholm.se

Uppdaterad