Filmer och bilder

Här har vi sammanställt en sida med filmer som tagits fram i projektet. Längst ner på sidan finns en länk till Stockholms stads bild- och filmbank.

Hagastaden - Stockholm och Solna växer ihop

 

Hagastaden - Stockholm and Solna merge together

 

Norra Stationsparken

 

Hagaplan

Film om torget Hagaplan, cirka 7 minuter.

 
 

 

Sex år på två minuter

Tidsförloppet är inspelat från år 2012 till 2018 och visar en del av överdäckningen, med Solnabron i fokus. Bron blir senare en del av Solnavägen. Överdäckningen är cirka 800 meter lång och består av tunnlar där motorvägarna E4 och E20 går samt järnvägen Värtabanan.

 

Inflygning över Hagastaden

Flygning över Hagastaden, av fotograf Lennart Johansson, Stockholms stad. Maj 2023.

 

3D-karta

Åkning i planerings- och projekteringsverktyget, en tredimensionell "karta". 2 minuter.

 

Visionsbilder i granskningsskedet

Här visar vi visionsbilder i granskningsskedet. I granskningsskedet visar staden hur man tagit om hand de synpunkter som inkom efter samrådet. Granskning pågår 20 oktober till 22 november.

 

Bilder

Här hittar du bilder och filmer från projektet.

Mediabank, Stockholms stads webbplats ›

Uppdaterad