Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot väster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot väster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad

Norra Stationsparken

Norra Stationsparken är en av Stockholms stads större parksatsningar. Parken byggs i etapper och är färdigbyggd 2029.

Skräddarsydda val för platsen

Parkens totala yta är 18 000 kvm och har formen av ett timglas med två ”armar” på vardera sida om ”midjan”. Den första delen togs i bruk hösten 2019 och nyttjas flitigt av skateboardåkare, förskole- och träningsgrupper samt andra som uppskattar de varierande rabatternas blomsterprakt. Resterande delar byggs i etapper under kommande år. Platsens beskaffenhet, den så kallade ståndorten, är avgörande för vilka växter som kan trivas. Kortfattat handlar det om vilket klimat, jordmån och andra förutsättningar som finns på platsen.

Hjälper minnet

Något som landskapsarkitekturen bidrar med är att vara identitetsskapande. Utformningen får oss att känna igen platser och hjälper minnet, vi kan säga ”vi ses vid de höga träden med de stora bladen” eller ”vid de blå bänkarna”. Vid varje in/utgång från Hagaesplanaden till parken kommer vi att kunna se vårblommande lökar och blommande buskar. Hela parken kommer att ramas in av en rad med höga träd mot Hagaesplanaden.

Bilder

Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, smalaste stråket mitt i parken,, källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, smalaste stråket mitt i parken,, källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot väster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot väster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad

Mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad