Flygvy över området med en rosa textplatta bakom texten Mitt Hagsätra Rågsved.

Mitt Hagsätra Rågsved

Du har möjlighet att tycka till och få information om dina kvarter – om bostäder, aktiviteter, trygghet och mycket annat. Dina åsikter och idéer tar vi med oss i vårt pågående arbete med att utveckla Hagsätra och Rågsved. Ta chansen att påverka framtiden för ditt område!

Det här har vi gjort

Redan 2016 började vi arbetet med medborgardialog i Fokus Hagsätra Rågsved och ni har haft flera tidigare tillfällen att tycka till. Här kan du se resultaten som vi tagit med oss i vårt pågående arbete med området.

Invigning av Rymdparken.
Invigning av Rymdparken.

Rymdparken

Den tillfälliga parken Rymdparken invigdes i juni 2023. Parken är resultatet av bland annat flera dialoger. I den digitala dialogen 2020 frågade vi vad folk önskar på platsen, då var mer aktivitet ett av de vanligaste svaren. Sen fick barn och unga under 2022 måla något på temat rymden under Rågsvedsdagen. Det som målades blev sedan till mönstret på marken i parken. 

Till sist gjordes en enkät om vad som önskades att äta och göra på invigningen av parken. Det som flest önskade blev av på invigningen. 

Dialogpromenader i Hagsätra

Under hösten 2021 genomförde vi tidig dialog för området runt Hagsätravägen, ett av de fem områden som ingår i Fokus Hagsätra Rågsved. Syftet var att få en bättre förståelse för området innan vi påbörjar detaljplaneringen. Dialogen bestod av promenader där vi diskuterade hur området används idag, hur man tar sig till olika ställen och hur man upplever de olika platserna.

Vi gjorde fyra dialogpromenader med fyra olika grupper: elever på Hagsätraskolan, boende i SHIS genomgångsboende, föreningsnätverk samt seniorer.

Sammanställning av dialogpromenader 2021 (pdf)

Digital dialog i Rågsved

Under 2020 fanns möjlighet att svara på webbenkäter om olika platser och teman i Rågsved. Vi fick in över 1 000 svar totalt, och de tas nu med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Rågsved. Den del som är först ut är Bjursätragatan och områden runt omkring, där drar planeringen igång på allvar under 2021.

Tidig dialog Rågsved 2020 (pdf)

Hagsätraenkät, festival och stormöte

Under hösten 2019 genomfördes flera dialogaktiviteter. Staden medverkade i september på Hagsätrafestivalen för att prata om projektet och samla in åsikter genom en Hagsätra-enkät. Under hösten har det även funnits möjlighet att svara på enkäten här på webben. I oktober hölls ett större informationsmöte i Rågsveds folket hus, och i samband med det fick besökarna tycka till om Hagsätra och Rågsved.

Tyck till om Hagsätra enkät 2019 (pdf)

Informationsträff med tidig dialog 2019 (pdf)

Dialogträffar och öppet hus 

Under hösten 2017 och vintern 2018 hade staden samtal i mindre grupper med boende i Hagsätra och Rågsved för att prata mer ingående om planerna för området. Vi träffade bland annat pensionärsföreningarna PRO och SPF, föräldrar och personal på öppna förskolan i Rågsved, ungdomar på fritidsgården i Hagsätra och mellanstadieelever på Hagsätraskolan.

Den 7 oktober 2017 bjöd staden in till öppet hus om planerna för Hagsätra och Rågsved. Ungefär 200 personer kom och tittade på skisserna för den nya bebyggelsen och diskuterade och ställde frågor till tjänstepersonerna på plats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på skisserna på en pappersenkät eller via e-post.

Fokus Hagsätra-Rågsved dialogmöten 2017–2018 (pdf)

Webbenkät om bästa platsen

Under november 2016–januari 2017 genomförde staden en digital enkät, Bästa Platsen, om Hagsätra och Rågsved. Vi fick in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om idag, vilka platser som kan förbättras i framtiden och var de kan tänka sig ny bebyggelse.

Bästa platsen – digital dialog (pdf)

Titta på vilka platser som de boende i området har markerat som favoritplatser och platser som kan förbättras i resultatet.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Denise Silveti Bustillos
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 434

Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad