”Vi möter Järvaborna på olika arenor”

Arbetsmarknadsförvaltningen har just nu flera satsningar i satsningen Fokus Järva, både med uppsökande verksamhet och på etablerade mötesplatser.

Det är arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg och vuxenutbildningen som bland annat arbetar med satsningarna. Karina Uddén är förvaltningschef och beskriver arbetet:

– Det finns två jobbtorg i Järva, ett för unga upp till 29 år och ett för vuxna över 30 år. Vi erbjuder vuxenutbildning via upphandlade aktörer som tillhandhåller utbildning för stadens räkning, men också i en egen skola, Bredbyskolan. Det görs ett omfattande uppsökande arbete där vi finns på olika arenor och söker kontakt med Järvabor som kanske inte vet om att stödet och möjligheterna finns eller som vill möta arbetsgivare för att få veta mer om yrken och möjligheter till jobb.

Inom Fokus Järva bedrivs ett samarbete mellan aktörer såsom föreningsliv, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och kollegor i staden. Samarbeten som anpassas efter vad som bäst bidrar till att Järvabornas möjligheter till att arbete och studier ökar. Ett av uppdragen heter ”Fler till studier” vilket Karina beskriver kan öka möjligheterna till utbildning:

– Komvux är en flexibel utbildningsform som ger stora möjligheter att hitta en utbildning som passar för varje individs förutsättningar och önskemål och som ger goda möjligheter till jobb. Men det är en utbildningsform som inte är lika välkänd som andra utbildningsformer som gymnasium eller högskola, säger Karina Uddén och fortsätter:

– Med "Fler till studier" finns studie- och yrkesvägledare på platser som Järvaborna besöker som till exempel medborgarkontor, bibliotek och andra mötesplatser. Uppgiften är att informera om vad komvux är, vilka utbildningar och yrken man kan studera till, ge möjlighet att träffa arbetsgivare och hjälp med själva ansökan, säger Karina.

Ökad sysselsättning och utbildning som mål

Det finns flera långsiktiga resultat som önskas från det pågående arbetet i Järva. Karina förklarar att det framförallt handlar om att fler Järvabor ska arbeta och studera:

– Det korta svaret är att fler Järvabor ska arbeta och studera. Det lite längre är att jämna ut skillnader genom att fler ges möjlighet att lägga grunden för ett självständigt liv där man medverkar i samhället på alla nivåer. Både genom försörjning och utbildning och genom att bli en aktiv invånare. Här handlar det bland annat om att bidra till jämställdhet genom att kvinnor i ökad utsträckning arbetar, det gynnar kvinnan, familjen och inte minst barnen.

Karina menar också att det handlar om att möta varje individ och att ge unga människor stöd och vägvisning till yrken och utbildningar:

– Det handlar om att få fler att känna till möjligheterna till utbildning inom vuxenutbildningen, att stödja stockholmare med kontakter med arbetsgivare och att möjliggöra för alla att ta steg in i arbetslivet med rätt stöd och stöttning, avslutar Karina.

Uppdaterad