Samverkan för jobbtillfällen i Järva

Keolis är först ut i satsningen mellan Stockholms stad, Jobbfestivalen och rekryterande arbetsgivare där lokala jobbtillfällen i Järva matchas med arbetssökande i området.

Arvid Wikman, ordförande i arbetsmarknadsnämnden, beskriver samarbetet med Keolis och Jobbfestivalen som ett gott exempel på hur staden kan samverka med näringslivet:

– Jobbfestivalen är en drivande aktör och Keolis är en arbetsgivare som agerar både i ord och handling, och de driver detta ihop med medarbetare från Stockholms stad. Vi vill visa att jobbmöjligheterna finns här, säger Arvid.

Han betonar att arbetet med att stärka den lokala närvaron kommer att fortsätta, även inom andra branscher:

– Vi ska kroka arm med fler arbetsgivare, i fler branscher. Vi vill stärka lokal närvaro. Nu när till exempel många byggprojekt planeras i Järvaområdet vill vi från start prata med byggaktörer och få dem att anställa i närområdet, både under byggtid och i förvaltning som fastighetsskötare och liknande, tillägger Arvid.

Jobbfestivalen spelar en central roll genom att erbjuda en mötesplats för arbetssökande, företag och organisationer som aktivt rekryterar med fokus på mångfald och inkludering. Mats Wernheim, VD för Jobbfestivalen, deltog i en nattvandring i området tillsammans med Keolis:

– Vi anordnar nu en nattvandring light för företag som Keolis. Jag vill med det slänga ut mediebilden av förorten med brinnande bilar och otrygghet och låta dem få se något annat. Verkligheten är att det är tryggare här än inne i stan, och sen att de här företagen kommer tillbaka med riktiga jobb, säger Mats.

Jobbmöjligheter med viktig samhällsfunktion

Inför Keolis övertagande av driften i augusti, strävar Atosh Elmi, rekryterare på Keolis, efter att visa att de är en seriös aktör:

– Jag ser fram emot att skapa relationer. Keolis jobbar mycket med relationer och möjligheter. Den 19 augusti tar vi över här i området och vi vill visa att vi är seriösa.

Atosh deltog också på nattvandringen och lägger till att Keolis nu kommer rekrytera fler medarbetare:

– Människor är mer intresserade än man tror av yrket, och vi söker alla roller, inte bara förare. Möjligheter finns till allt, tillägger Atosh.

Solomon Yehdego, en erfaren bussförare på Keolis, deltog även han i nattvandringen och poängterar att yrket inte bara är roligt utan också en viktig samhällsfunktion:

– Det är roligt att sitta i en buss. Det är ett attraktivt jobb och en viktig samhällsfunktion. Jag har jobbat i 24 år och jag kör alla linjer, säger Solomon.

Genom samverkan mellan Stockholms stad, Jobbfestivalen och Keolis eftersträvas inte bara skapandet av arbetstillfällen utan också att bygga relationer med samhället och främja tillväxten på en lokal nivå.

Uppdaterad