Fokus på att stärka näringslivet i Järva

Caroline Strand, tillförordnad vd för Stockholm Business Region, berättar om pågående och framtida satsningar i Fokus Järva.

Stockholm Business Region är Stockholms stads näringslivs- och destinationsbolag med uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination internationellt och nationellt.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter.

Hur märks satsningen Fokus Järva av i Stockholm Business Regions arbete?

– Fokus Järva är en tydlig riktning i flera av våra uppdrag. Järva är pilot i vårt nya koncept med uppsökande verksamhet där vi besöker 100 företag under våren. Det behövs en fördjupad kunskap om de företag som verkar i området. Vi vill rivstarta med satsningen i Järva för att kunna skala upp i hela staden och skapa en långsiktig fördjupad näringsdialog.

Vilka insatser har ni i Järva just nu och vilka kommer framöver?

– Utöver pilotprojektet med uppsökande verksamhet, genomför vi också ett pilotprojekt med fysisk rådgivning för nyföretagande, på plats. I Husby och Kista till att börja med. I Tensta har vi inledningsvis lotsat Tekniska museets nya etablering på plats. Därefter har kulturförvaltningen tagit ett stort ansvar. 

– Nyföretagande och entreprenörskap bidrar till att tillgängliggöra och komplettera det företagsstödjande ekosystemet. Därför kommer vi genomföra ”Kista startup day” senare i höst.

– Vi jobbar också med att positionera Kista som ett ledande innovations- och ICT-kluster både här hemma och internationellt i samarbete med näringslivet och andra bolag och förvaltningar.

Varför är näringslivsfrågorna viktiga för Järvaborna?

– Det är viktigt med ett fungerande närsamhälle med bra villkor för boende med näringsliv, arbete, kultur och evenemang. Att arbeta med investeringar och nya etableringar är ett långsiktigt arbete. Dessa satsningar kommer över tid att få återverkan på Järvaborna och de företag som finns där. De insatser som görs som företagsfrämjande åtgärder har såklart inverkan i nutid. Viktigt att nämna är insatserna som görs för att skapa jobb i besöksnäringen, där sommarjobben för ungdomar får en direkt i effekt i Järva.

Uppdaterad