Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten i Hagastaden.

Vad händer här?
Vi bygger färdigt torget Hagaplan runt kvarteret Forskaren. Färdigställandet innbär även en ny koppling mellan Stockholm och Solna, via Gävlegatan öppnar för biltrafik. Här installeras trängselskatteportal. Torget får en grantibeläggning, sittbänkar och cykelställ. Och ett flertal nya träd planteras. 

När är det klart?
Våren 2025.

Läs mer om färdigställandet av torget

Vad händer här?
Här anlägger vi en långsmal park med många korsande stråk. Det bli en stor variation av träd och annan växtlighet, samt lekplatser och sittmöjligheter. Norra Stationsparken är en av Stockholms stads större parksatsningar. Första delen av parken togs i bruk hösten 2019. 

När är det klart?
Den här delen av parken planeras vara klar i augusti 2024.  

Mer information om Norra Stationsparken

Vad händer här?
I ”Cederhusen” bygger Folkhem 245 bostadsrätter. I markerat kvarter skedde inflyttning i december 2023 och invändig produktion pågår till sista inflyttning sommaren 2024.

När är det klart?
Sommar 2024.

Vad händer här?
Einar Mattsson bygger cirka 240 bostadsrätter samt tio lokaler anpassade för gym, restaurang eller annan service, ”Lokstallarna”. I ena kvarteret pågår invändiga arbeten och första hyresgästerna planeras flytta in i augusti 2024. I andra kvarteret pågår stomresning. Här beräknas de första hyresgästerna kunna flytta in i december 2024. 

När är det klart?
Arbetet i ena kvarteret beräknas i dagsläget vara avslutat under hösten 2024 och i andra kvarteret under våren 2025.

Vad händer här?
Atrium Ljungbergs entreprenör utför produktion för grundläggning inom kvarter Stanford. De tre kvarteren ska inrymma både bostäder och kontor.

När är det klart?
Grundläggningen planeras vara klar i slutet av 2024.

Vad händer här?
Här pågår arbete med att iordningställa gator och trottoarer. Det betyder att vi jobbar med alla ytor som gatsten och granithällar och med ledningsförläggning, fundament till trädgropar, cykelställ med mera. 

När är det klart?
Arbetet planeras vara klart i september 2024.

Uppdaterad