Bo och verka i Hagastaden

Har du planer på att flytta till Hagastaden eller bedriva verksamhet här? Det nya området kommer att innehålla bostäder, förskolor, service och handel – med ett flertal kvarter som byggs för forskning, utbildning och företagande inom Life Science.

En etablering i Hagastaden erbjuder goda möjligheter till samverkan mellan universitet, näringsliv och hälso- och sjukvård. Vi är ett flertal aktörer som samarbetar för att Hagastaden ska kunna bli världens främsta område för Life Science.

Intresseanmälan för bostäder och lokaler görs direkt hos respektive byggaktör. I dokumentet "Tidplan för kvartersutbyggnad" kan du se vilken byggaktör som ansvarar för respektive kvarter. 

Uppdaterad