Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.

Centrala Hagastaden

3 100 bostäder och 300 000 kvadratmeter för kontor och handel planeras i Centrala Hagastaden. Stockholms stad, Solna stad, region Stockholm, och privata samt kommunala fastighetsägare utvecklar, tillsammans med näringslivet, ett nytt kluster för Life Science.

Syftet med den första planen för Hagastaden är att sammanlänka Stockholms innerstad med Karolinska sjukhusområdet och Solna. Det kan göras genom att de barriärskapande trafik- och spårområdena för E4/E20 och Värtabanan tunnlas in och byggs över.

Stadsutvecklingsområde Hagastaden

Centrala Hagastaden detaljplanen är en av tre i Hagastadenprojektet och skapar förutsättningar för en integrerad stadsmiljö. Den innehåller cirka 3 100 bostäder och cirka 270 000 kvadratmeter, inklusive bottenvåningar i bostadshus, för främst kontor och handel.

Hagastaden utvecklas i syfte att utgöra ett nav för life-science, vetenskaperna för liv och hälsa. En ny stadspark anläggs som förstärker grönstrukturen genom att förbättra sambanden mellan de stora parker som omger området. Kollektivtrafiken förstärks med en ny tunnelbanestation och utrymme för bussar. I enlighet med stadens framkomlighetsstrategi ges prioritet för gående och cyklar genom utökade cykelstråk och gångfartsgata bland annat.

Bilder

Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.
Flygvy över byggarbetsplats med flerbostadshus i stadsmiljö, fotografi.

Tidsplan

 • Fördjupad översiktsplan kvartal 3 2008
 • Samråd och granskning kvartal 2–4 2009
 • Antagande i kommunfullmäktige kvartal 1 2010
 • Byggstart 2010
 • Färdigställt 2030

Byggaktörer

Bostäder

 • Einar Mattsson
 • Nordr
 • Ikano Bostad
 • Familjebostäder
 • Besqab
 • SKB
 • Oscar Properties
 • Erik Wallin
 • Folkhem.

Kontor, handel med mera

 • NCC
 • Humlegården
 • HSB
 • Atrium Ljungberg
 • Vitartes
 • Castellum
 • Vectura.

Projekt i centrala Hagastaden

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Telefonkontakt

Märit Wikström
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 674

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad