Bobergstorget i Norra Djurgårdsstaden nominerat till Landmärket

2024-03-05. Bobergstorget är nominerat till Landmärket, Sveriges Arkitekters pris för landskapsarkitektur. Det är andra gången på fem år som Norra Djurgårdsstaden nomineras. Förra gången var 2019 och då vann Norra Djurgårdsstaden priset för den gröna utformningen av Jaktgatan.

Norra Djurgårdsstaden är ett av de största stadsutvecklingsområdena i Sverige och här omvandlas det historiska Gasverket till en ny destination för kultur, upplevelser och service. Ombyggnationen av Gasverket påbörjades 2017 och verksamheter flyttar successivt in allteftersom området färdigställs.

– Torget stod klart i juli 2022 och är ett evenemangstorg med en dekorativ golvläggning av tegel som reflekterar Gasverksområdets historia, här finns också bänkar med bord och en vattenspegel, säger Staffan Lorentz projektchef i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad.

Bobergstorget ligger mellan varsamt renoverade byggnader med restauranger, museum, skolor och annan service och kultur och torget binder samman gatorna och gränderna i Gasverket som omformas till stadskvarter.

Gasverkets byggnader har röda tegelfasader och många av byggnaderna är ritade av arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Torget har en tegelbeläggning som relaterar till materialet som används i de flesta av Gasverkets byggnader. Teglet har lagts ut i ett tydligt mönster inspirerat av moderna textilier och kompletteras av robusta möbler för allmänt bruk.

– I ett samarbete med Sweco Architects har staden skapat ett torg som är inbjudande och fungerar lika bra till vardags som för större evenemang. Ett av målen i planeringen av Gasverket har varit att bevara det som är unikt och kulturhistoriskt värdefullt samtidigt som man tillför flexibla och öppna platser som klarar framtida krav. Den karaktäristiska strukturen med tydliga kontraster mellan trånga gränder och öppna platser har varit en viktig utgångspunkt, liksom att fortsätta arbeta med de ursprungliga materialen som finns i befintliga byggnader och på allmänna platser, säger Anna Ek, landskapsarkitekt, Stockholms stad.

Det vinnande bidraget presenteras den 9 april. 


Gasverket - ett stycke industrihistoria

Området planerades och ritades i slutet av 1800-talet. Under åren har flera byggnader och gasklockor tillkommit. I över hundra år har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har varit stängt för allmänheten.

Arkitekten Ferdinand Boberg står bakom de mest betydande byggnaderna i området och han är också den som gett sitt namn åt Bobergstorget. Gasverksområdet är totalt 15 000 kvm stort och har en samling av cirka 30 olika byggnader, där de mest framträdande är de två cylindriska gasklockorna. Sammanbindande för hela området är det återuppförda luftledningsstråk som markerar produktionslinjen från tillverkning till lagring. Hela Gasverket är ett stycke industrihistoria där stora delar av området återbrukas och behåller sin unika karaktär även in i vår tid.

I januari 2011 upphörde slutligen gasproduktionen och lämnade industriområdet övergivet – men med en enorm potential. På lite mer än ett decennium har området gått från att vara stängt för allmänheten till att öppna upp och bli ett centrum med rum för kultur, umgänge och service i den bevarade industriella miljön.

Bobergstorget

Foto: Jann Lipka, Nola industrier
Foto: Jann Lipka, Nola industrier
Gasverksdagen 2023. Foto: Stockholms stad.
Foto: Jann Lipka, Nola industrier

Uppdaterad