Två byggnader bredvid varandra, illustration.
Förskolebyggnad i förhållande till Äppelviksskolan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola vid Korsvägen

Äppelviken

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Detaljplan för en ny förskola vid Korsvägen har vunnit laga kraft. Den gäller fastigheten Smedslätten 1:1.

Ny detaljplan för en förskola öster om Äppelviksskolan har vunnit laga kraft. Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort och därför bygger Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) en ny förskola om sex avdelningar vid Korsvägen, inom fastigheten Smedslätten 1:1.

Fastigheten ägs av Stockholms stad. Den antagna planen bekräftar den befintliga förskolan och en ny förskola som innebär en ökning av antal platser. Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen.

Tidsplan

  • Laga kraft 27 april 2022
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden 16 juni 2021
  • Samråd 6 mars–17 april 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad