dcsimg
Projekt Pågående

Bandängen rustas upp

Högdalen

Bandängens lekplats och plaskdamm utvecklas och rustas upp. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Bandängen utgör ett viktigt och centralt område i Högdalen och Bandhagen. Platsen är mycket välbesökt av bland annat barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet. I delar av närområdet planeras ny bebyggelse och detta stärker behovet av en ny, modern och attraktiv plats med många funktioner.

Lekplatsen är idag, på grund av anläggningens ålder och antalet besökande, i behov av upprustning. Stockholms stad planerar att ge lekplatsen fler aktiviteter och anlägga en tillgänglig och tryggare plats med tema "upptäck naturen". 

Lekplatsen upprustas med naturlekplatser och ett nytt stort torn, ny gungkarusell, ny aktivitetsyta samt utrymme för klätterlek och kojor. Lekskulpturer placeras ut i parken och en sportyta byggs med möjlighet till isbana under vintern. 

Områdets stora vackra tallar bevaras.

Karta Bandängen lekplats

Tidplan

Upprustningen sker i etapper. Bandängens plaskdamm med toalett och upprustade betongskulpturer färdigställdes under 2018. Etapp två som innebär en upprustning av lekplatsen började våren 2019 och beräknas bli klart under 2020. Invigning planeras till våren 2020. 

Upprustningen är en satsning inom Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

 

Bilder

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad