dcsimg
Projekt Pågående

Bandängen blir stadsdelspark

Högdalen

Bandängen kommer att upprustas och utvecklas för att bli en trevlig stadsdelspark för södra Stockholm. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Bandängen utgör ett viktigt och centralt område i Högdalen och Bandhagen. Platsen är mycket välbesökt av bland annat barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet.

Området är idag, på grund av anläggningens ålder och antalet besökande, i behov av upprustning. Stockholms stad planerar att ge parken fler aktiviteter och anlägga en rofylld och tillgänglig plats för pedagogik och ökad trygghet. I delar av närområdet planeras ny bebyggelse och detta stärker behovet av en ny, modern och attraktiv park med många funktioner. 

Tidplan

Bandängen kommer att byggas om i etapper. I första etappen anläggs ett utegym och upprustning av möbleringen. I etapp två renoveras dammen. Projektet startar under 2017 och beräknas slutfört 2019.

Upprustningen är en satsning inom Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2021.

 

Bilder

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad