• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Skebokvarnsvägen

Högdalen

Längs Skebokvarnsvägen i Högdalen planerar staden för cirka 35 nya hyresrätter.

Förslaget till ny plan skapar förutsättningar för cirka 35 nya hyresrätter nära kollektivtrafik. Samtidigt syftar planen till att skapa en tryggare, mer befolkad och levande miljö längs Skebokvarnsvägen. 

Idag står ett parkeringsgarage på platsen. Detta föreslås rivas för att ge plats åt det nya bostadshuset. 

Fastigheten heter Brukslaven 1, och projektet har diarienummer 2023-08322.

Planområdet ligger i kransen kring Högdalen och utformningen av de nya byggnaderna behöver ta hänsyn till 1950-talsbebyggelsen runtomkring. 

Parkering för den nya bebyggelsen föreslås anordnas i underjordiskt garage. 

 

Tidsplan

  • Start-PM: december 2023
  • Samråd: december 2024
  • Granskning: september 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: mars 2026

Byggaktör

Exploateringsnämnden har markanvisat fastigheten till Fastighets AB Skebokvarnsvägen 173.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad