Vy över gräsmatta, gångvägar och träd, i bakgrunden skymtar ny bebyggelse, fotomontage.
Perspektivbild från Bandängen. Fotomontage: Bergkrantz Arkitekter AB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresbostäder i Högdalen centrum

Högdalen

Hyresrätter vid Rangstaplan i Högdalen centrum. Projektet kommer beröra delar av fastigheten Örby 4:1.

Förslaget innehåller cirka 355 bostäder. Bostäderna fördelas i tre hus på Rangstaplan, vid Högdalens centrum. Dessa ska komplettera Högdalen med bostäder, torgstråk och verksamhetslokaler. Planen ska också ersätta delar av den befintliga markparkeringen med parkering i allmänt garage.

Attraktiv tyngdpunkt

Med planförslaget vill staden pröva möjligheterna att i enlighet med översiktsplanen komplettera och förstärka Högdalens centrala delar med bostäder, verksamhetslokaler för centrumändamål samt nya mötesplatser och torgytor.

I översiktsplanen redovisas Högdalen som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås av såväl bostäder, service och verksamheter som gator, parker, kultur och idrottsytor. Särskilt markparkeringar nära centrum lyfts fram som platser där stora stadsutvecklingsmöjligheter finns.

Bilder

Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.
Flygvy över förslaget. Vy från Bandängen. Fotomontage: Bergkrantz Arkitekter AB.
Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.
Flygvy över förslaget. Vy från Högdalen. Fotomontage: Bergkrantz Arkitekter AB.

Tidsplan

  • Start-PM kvartal 1 2014
  • Plansamråd genomfördes den 24 mars–4 maj 2020
  • Granskning preliminärt kvartal 1/kvartal 2 2024
  • Antagande preliminärt kvartal 4 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Byggaktör är Åke Sundvall Projekt AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Veronica Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 693

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad