Karta som visar Beckomberga och planområdets läge och preliminära avgränsning.
Karta som visar planområdets läge och preliminära avgränsning.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i Beckomberga

Beckomberga

Ett förslag har tagits fram för att möjliggöra byggandet av cirka 180 bostäder inom fastigheten Fröjel 12 i Beckomberga.

180 lägenheter inom fastigheten Fröjel 12

Planförslaget innebär att tio punkthus ska byggas i fem våningar inom fastigheten Fröjel 12. De tio punkthusen omfattar cirka 180 lägenheter och förslaget ska bygga vidare på det befintliga bebyggelsemönstret i närområdet.
 
Punkthusen ska byggas under kraftledningen som ska flyttas till en ny plats.
 

Öka tryggheten

Den nya bebyggelsen ska stärka de stråk som passerar området och bidra till ökad orienterbarhet och trygghet i området.

Tidsplan

  • Start-PM mars 2023
  • Samråd maj 2024
  • Granskning december 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden maj 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägoförhållanden

Fastigheten Fröjel 12 ägs av Tipton Fastighets I AB, TiptonFastighets II AB och Tipton Fastighets III AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Viktor Hemling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 238

Projekt i Beckomberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad