Bilden visar det om- och tillbyggda huset vid Sköntorpsvägen i Årsta.
Huset vid Sköntorpsvägen byggs på med tre lameller där det blir lägenheter. Den nedre delen byggs om invändigt till skola. Skiss: Bergkrantz Arkitekter
Projekt Genomfört

Bostäder och skola vid Sköntorpsvägen

Årsta

I kvarteret Åsnen i Årsta pågår om- och tillbyggnad av några av de befintliga byggnaderna till bostäder, skola och verksamhetslokaler. Projektet omfattar 111 nya lägenheter.

Projektfakta

111 lägenheter och en ny skola

Inom kvarteret Åsnen pågår en om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad på Sköntorpsvägen till en grundskola med plats för cirka 900 elever. Ovanpå byggnaden byggs tre lamellhus med totalt 111 nya lägenheter. Samtliga lägenheter blir hyresrätter och förmedlas via stadens bostadsförmedling. Besök gärna deras webbsida för mer information.

Bredvid den befintliga byggnaden byggs ett nytt hus med studentbostäder och café. Det finns också planer på en ny förskola i den befintliga byggnaden men det är inte beslutat ännu.

Fortis Fastigheter AB är byggherre.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för kvarteret Åsnen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av planhandlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad