Bild: Equator
Bild: Equator
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Årsta centrum

Årsta

Nu planeras för cirka 40 nya hyresrätter vid Årsta centrum. Planförslaget innebär påbyggnad på taket med två våningar på en befintlig byggnad.

Planförslaget innebär att en befintlig byggnad i korsningen Skedviksvägen/Bränningevägen utökas genom påbyggnad på taket i två våningar. Det skulle ge cirka 40 bostäder i form av hyresrätter. Det planeras även att skapas en bostadsgård och på taket finns 
möjlighet att uppföra en takterrass samt en mindre pergola.

I fastigheten finns idag bland annat vårdcentral, förskola, tandläkarmottagning och korttidsboende. Alla verksamheter planeras att vara kvar utom förskolan som flyttar när det tillfälliga bygglovet går ut 2026. 

Fastighet väster om Årsta centrum

Planområdet ligger i korsningen Bränningevägen och Skedviksvägen och är cirka 2 800 kvadratmeter. Området ligger i anslutning till Årsta centrum.

Bilder

Bild: Equator
Bild: Equator
Bild: Equator
Bild: Equator

Tidsplan

  • Start-PM: Maj 2022
  • Samråd: 16 januari- 26 februari 2024
  • Granskning: 2024
  • Antagande av detaljplanen: 2024/2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till SBB Görväln 1 Fastighets AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sophia Norrman Winter
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 264

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad