• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utbyggnad tunnelbana Fridhemsplan–Älvsjö

Kungsholmen, Liljeholmen, Årsta, Älvsjö, Östberga

Den nya tunnelbanesträckan planeras mellan Fridhemsplan och Älvsjö och är cirka 8 kilometer lång och omfattar sex nya stationer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av tunnelbana för sträckan Fridhemsplan-Älvsjö under mark. Planen ska även reglera användningen av entréer, uppgångar med mera ovan mark.

Tunnelbanelinjen kommer att fungera som en tvärförbindelse med effektiva byten till tunnelbana och pendeltåg i Älvsjö, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanelänken erbjuder ökad kapacitet i Saltsjö-Mälarsnittet och kan därmed avlasta den befintliga tunnelbanans röda linje och bytespunkten T-Centralen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad