dcsimg
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Projekt Planerat

Datahall vid Flatenvägen

Flaten

Detaljplan för att bygga en datahall på den östra delen av fastigheten Solvärmen 1. Datahallens överskottsvärme återvinns till fjärrvärmenätet.

Projektfakta

Datahall och logistik

Plan för att bygga en datahall på del av fastigheten Solvärmen 1. Planen möjliggör även lager- och logistikverksamheter med begränsad påverkan på omgivningen.

Överskottsvärmen från datahallen ska kunna bidra till stadens uppvärmning och är en viktig del i Stockholms ambition om att bli en fossilfri stad till 2040.

Under samrådstiden har en del synpunkter kommit in. De inkomna synpunkterna hanteras och studeras vidare i det fortsatta arbetet.

Det föreslagna planområdet är beläget mellan Flatenvägen och Tyresövägen i stadsdelen Flaten. Planområdet är i dagsläget obebyggt. I anslutning till planområdet, inom den västra delen av fastigheten Solvärmen 1, ligger Skarpnäcks värmeverk.

Tidplan

  • Samråd 9 maj –13 juni 2017.
  • Granskning 22 november – 20 december 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 28 november, 2019.

Byggaktör

Stockholm Exergi AB. 

Bilder

Föreslagen byggnad för datahall, med kontorsdel till vänster i bild, och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut.
Föreslagen byggnad för datahall och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut. Bild: Sweco Architects AB
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen.
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Nyheter

Uppdaterad