Människor som går på en breddad gångbana vid Finn Malmgrens plan. Illustration.
Projekt Genomfört

Finn Malmgrens plan får ny låghastighetszon

Hammarbyhöjden

Sommaren och hösten 2022 breddar vi gångbanan och ökar tryggheten för gående vid Finn Malmgrens plan. När arbetet är klart kommer platsen att vara en låghastighetszon. Det innebär att den rekommenderade hastigheten för biltrafik blir 20 kilometer i timmen.

Projektfakta

Den nya låghastighetszonen på Finn Malmgrens plan kommer att göra det mer framkomligt och trafiksäkert för gående på torget. Vi säkerställer den lägre hastigheten och ökar tryggheten för gående genom följande åtgärder:

 • Vi sätter upp skyltar som visar att hastigheten på platsen är 20 kilometer i timmen.
 • Vi bygger ett nytt fartgupp på Petrejusvägen.
 • Vi bygger om båda övergångsställen på Finn Malmgrens väg, så att de får avsmalningar och fartgupp. På det sättet ökar vi trafiksäkerheten och säkrar en låg hastighet för motorfordon.
 • Vi tar bort den nuvarande trafiksignalen på Finn Malmgrens väg, vid västra sidan av torget. Det är möjligt eftersom övergångsstället blir ännu säkrare med avsmalning och fartgupp.
 • Vi bygger bredare gångbanor på västra sidan av torget. Gångbanorna blir cirka 1,5–2 meter bredare än idag.
 • Vi ökar tryggheten i de två parkerna genom att röja bort sly och förbättra belysningen.

Påverkan under byggtiden

 • Gångbanorna på västra sidan av torget kommer tillfälligt att vara smalare under tiden arbetet pågår. Den västra gångbanan kommer att stängas av helt i perioder. Entréer till butiker kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden.
 • Byggarbetet begränsar tillfälligt uteserveringar på torgets västra sida.
 • Utrymmet på körbanan på västra sidan av torget påverkas under byggtiden. Cyklister och bilförare kan fortfarande köra där.
 • Möjligheten att parkera längs den västra sidan av torget begränsas under byggtiden. När ombyggnaden är klar kommer det att finnas samma antal platser som innan arbetet startade.
 • Möjligheten att vistas i de två parkerna kan tillfälligt begränsas under tiden vi arbetar där.

Tidplan

Arbetet startade i början av augusti 2022 och avslutas i november 2022.

Planering och genomförande

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad