Projekt Genomfört

Flygplansparken/Gröna Stugan

Skärholmen

Gröna Stugans Park/Flygplansparken har byggts om efter förslag från medborgarna. Temat är Upp i luften! Lekplatsen har fått en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungor, karuseller och andra överraskningar. Den upprustade parken invigdes på Parkernas Dag 25 augusti 2018.

Projektfakta

Gröna Stugans Park/Flygplansparken har byggs om efter förslag från medborgarna. Temat är Upp i luften!

Det populäraste temat vid dialogen blev Upp i luften! Lekplatsen har fått en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungor, karuseller och andra överraskningar.

  • Flygplanet har renoverats
  • Grillplats och långbord, solstolar och massa blommor är nyheter i parken
  • Några träd har tagits ner. En del var i dåligt skick och har ersatts av nya blommande sorter
  • Gräsmattorna har renoverats

Foto: LAND / Ulf Lundin

Resultat från utmaningen    

Gröna Stugans Park, eller Flygplansparken som den också kallas, har rustats upp. Parken ska vara en plats för alla åldrar och innehålla både utmanande och rolig lek och aktivitet som mötesplatser, grönska och lugn. Klätterskulpturen i form av ett flygplan har renoverats och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: Upp i luften!

Parken som helhet har fått ett lyft med nya entréer och ett nytt centralt gångstråk. Parken har öppnats upp genom att häckar och murar togs bort inne i parken. Gräsytan har renoverats och kopplas tydligare mot lekplatsen för att möjliggöra picknick, bollek och spring. Nya träd och blommor har planterats och parken har fått flera nya sittplatser i form av parksoffor, solbänkar, hammockar och runda träbänkar. Ny bättre belysning och en central samlingsplats, nya Gröna stugan med väderskydd, bänkbord och grill.

Lekplatsen har har fått en rad nya lekredskap. Klätterskogen, en stor klätterlek i trä, är det största tillägget. Studsmattor, gungbräda, cykelkarusell, fler gungor, stor sandlåda, vattenlek och lekhus med småbarnsrutsch blir andra nyheter i parken.

Lektorget

En stor klätterlek i trä, Klätterskogen, med lekhus, utkikstorn, rutschkana, volträcke, klätternät och bro placeras centralt i parken. På detta lektorg med golv av grön och gul gummiasfalt finns också studsmattor, gungbräda, samt hoppstubbar och balansbana. Andra nyheter mitt på lekplatsen blir en karusell i form av en rymdkapsel samt nya och befintliga gungor som får en ny placering. Här finns verkligen chans att klättra, studsa, snurra och gunga högt upp i luften.

Flygplansdelen

Här är det lek för de lite yngre barnen. En cykelkarusell, vippande gungor i form av fåglar, lekhus med liten rutsch och en rejäl sandlåda med bakbord placeras runt den vackra berghällen. Elefantskulpturen har flyttats hit, nya sittplatser tillförts och nya blommande träd planterats mot Gröna stugans stig.

Gröna Stugan

En ny samlingsplats med väderskydd har byggts i parken och även långbord, möbler för häng, grill och nya träd.

Lugna hörnet

Hörnet närmast Vita liljans väg har blivit grönskande och lugnt, med nya blommande buskar och träd, hammockar och fågelholkar.

Upp i luften Flygplanet som står i parken idag, har stått i parken ända sen 1965 och gett parken sitt smeknamn Flygplansparken. Denna klätterskulptur har renoverats och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: Upp i luften! Inom temat blir finns det bland annat nya fåglar i trä att gunga på, en raket som man kan klättra på, en regnbåge och en snurrande rymdkapsel.

Gröna Stugans Park/Flygplansparken – byggskylt

Parken byggs om under 2017–2018

  • Byggtid etapp 1: juli–december 2017
  • Byggtid etapp 2: vår–sommar 2018
  • Invigning: under Parkernas dag lördagen den 25 augusti 2018

 

Bilder

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Skärholmen

Trafikkontoret

Uppdaterad