dcsimg
Projekt Planerat

Förstärkning av Söder Mälarstrand vid Pålsundet

Södermalm

Våra undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand vid Pålsundet har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten för att minska risken för ras. I samband med förstärkningen bygger vi även en ny gång- och cykelbana.

Projektfakta

Nödvändigt att förstärka strandkanten

Vi har gjort undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Undersökningarna har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten längs denna sträcka för att minska risken för ras.

Vi har placerat ut rörelsemätare i det aktuella området som kontinuerligt mäter markens rörelser. Om risken för ras ökar kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. Det innebär att det kan bli aktuellt att stänga av området.

Sträckan får en ny gång- och cykelbana

I samband med förstärkningsarbetena bygger vi en ny gång- och cykelbana i området. För att öka trafiksäkerheten är ambitionen att gång- och cykelbanan delvis blir separerad.

Planerad byggstart tidigast 2021

Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade ett genomförandebeslut om projektet i februari 2018. Vi håller nu på och tar fram en annan lösning än den beslutade som innebär mindre ingrepp i området. Den nya lösningen innebär troligen att det behövs ett reviderat genomförandebeslut innan vi kan påbörja arbetena. Därför bedömer vi att projektet kan starta tidigast 2021.

Det här händer just nu

Under 2019 gjorde vi kompletterande undersökningar av marken i området för att säkerställa rätt metod för den planerade förstärkningen. Resultaten från de undersökningarna är nu analyserade och ligger till grund för ett nytt förslag på förstärkning av området.

Det nya förslaget på förstärkning av området innebär att det också blir en ny lösning för gång- och cykeltrafiken. Under våren 2020 börjar våra anlitade konsulter att skissa på det nya förslaget för gång- och cykelbanan.

Påverkan i närområdet

Framkomligheten för trafiken kommer att påverkas under byggtiden. Vi gör tillfälliga trafikomläggningar för att minimera trafikpåverkan i den mån det går.

Historik

Här kan du läsa historik om projektet. 

Visionsbilder

Karta

Den orangea markeringen visar sträckan som vi behöver förstärka för att minska risken för ras.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad