Projekt Planerat

Förstärkning av Söder Mälarstrand vid Pålsundet

Södermalm

Våra undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand vid Pålsundet har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten för att minska risken för ras. I samband med förstärkningen bygger vi även en ny gång- och cykelbana.

Projektfakta

Nödvändigt att förstärka strandkanten

Vi har gjort undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Undersökningarna har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten längs denna sträcka för att minska risken för ras.

Vi har placerat ut rörelsemätare i det aktuella området som kontinuerligt mäter markens rörelser. Om risken för ras ökar kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. Det innebär att det kan bli aktuellt att stänga av området.

Sträckan får en ny gång- och cykelbana

I samband med förstärkningsarbetena bygger vi en ny gång- och cykelbana i området. För att öka trafiksäkerheten är ambitionen att gång- och cykelbanan delvis blir separerad. Förstärkningen behöver göras oavsett om den nya gång- och cykelbanan byggs eller inte.

Planerad byggstart under 2024

Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade ett genomförandebeslut om projektet 2018. I början av 2019 fick trafikkontoret ett uppdrag från trafiknämnden att istället försöka hitta en ny lösning där kulturmiljön med strandlinjen, träden och båtverksamheten kan bevaras.

Trafikkontoret har tagit fram ett nytt förslag som uppfyller detta och som kommer att medföra betydligt mindre ingrepp i området. Den nya lösningen innebär att det behövs ett reviderat genomförandebeslut innan vi kan påbörja arbetena.

Förslaget till ny lösning ska beslutas först i trafiknämnden, preliminärt under våren 2023, och sedan i kommunfullmäktige. Vi bedömer därför att byggstart kan ske tidigast 2024.

Påverkan i närområdet

Det här gör vi just nu

Under februari-mars 2023 gör vi kompletterande geotekniska undersökningar och provtagningar i området. Det gör vi för att få ett nytt underlag utifrån den nya lösningen till förstärkning som har tagits fram.

Vi undersöker till exempel hur djupt ner berget ligger och hur jordlagren ovanför ser ut. Vi gör även provtagningar för att säkerställa att det inte finns föroreningar i marken.

Framkomlighet under byggtiden 

Framkomligheten för trafiken kommer att påverkas under byggtiden. Vi gör tillfälliga trafikomläggningar för att minimera trafikpåverkan i den mån det går.

Historik

Här kan du läsa historik om projektet. 

Karta

Den orangea markeringen visar sträckan som vi behöver förstärka för att minska risken för ras.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad