dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Gång- och cykelbanor förbättras mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan

Norrmalm

Sträckan från Gustav Adolfs torg till Nybroplan och Kungsträdgårdsgatan söder om Arsenalsgatan är ett utpekat cykelpendlingsstråk och del av ett regionalt cykelstråk. Därför gör nu Stockholms stad det enklare och säkrare att cykla här. I samband med att vi bygger om gatan för cyklister och gående gör vi också ledningsarbeten för el, fibernät, fjärrvärme och gas.

Projektfakta

Tydligare och bredare gång- och cykelbanor

I enlighet med stadens cykelplan förbättrar Stockholms stad framkomligheten och ökar trafiksäkerheten på sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Den första delen av cykelbanan, förbi Karl XII:s torg och fram till Strömgatan, gjordes klar våren 2018.

  • Cykelbanan över Raoul Wallenbergs torg blir bredare och tydligare.
  • Gångbanan och cykelbanan på Arsenalsgatan blir bredare och tydligare separerad. 
  • Längs Kungsträdgårdsgatan mellan Strömbron och Arsenalsgatan blir det enkelriktade cykelbanor.
  • Gångbanan genom Kungsträdgården blir bredare och cykelbanan behåller tidigare bredd.
  • På Jakobs torg blir gång- och cykelbanorna bredare och det blir mer plats för uteserveringar. Utformningen och gestaltningen tar hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena i stadsrummet.
  • Vi samordnar bygget av nya gång- och cykelbanor med att också göra ledningsarbeten. Det innebär att vi lägger ned eller förnyar ledningar för el, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla och gas längs delar av sträckan.

Färre konflikter mellan gående och cyklister

Sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan är en central knutpunkt för cykling i Stockholm. Det är också många som promenerar här. Dagens cykelbanor har inte tillräckligt hög standard och gränsdragningen mellan gående och cyklister är otydlig, vilket gör att det ofta uppstår konflikter. De nya gång- och cykelbanorna längs sträckan gör det enklare och säkrare för såväl gående som cyklister. 

Aktuellt i projektet

I augusti 2018 började vi anlägga bredare cykelbana och bredare trottoar utanför Operan. Under november samma år började vi bygga på Arsenalsgatan, där vi också genomför ledningsarbeten. Arbetet berör även Blasieholmstorg. 

Arbetet på Arsenalsgatan beräknas bli klart i början av 2020. Fram till dess hänvisar vi cyklister enligt den omledning som finns skyltad på platsen: Cyklister från Gustav Adolfs torg kan färdas via Strömgatan-Stallgatan-Nybrokajen, och cyklister från Nybroplan kan färdas via Wahrendorffsgatan-Kungsträdgårdsgatan-Strömgatan.

Det fungerar bra att gå längs hela sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan, även om det blir mindre utrymme när vi gräver i gatan. Fram till arbetet på Arsenalsgatan är klart kommer sträckan endast att kunna trafikeras av gående.

Pågår mellan 2017 och 2020

Byggstart var hösten 2017 och projektet beräknas bli klart under början av 2020.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad