Vy mot lekplats med grillplats, lekställning i form av ett hus och linbana i ett skogsbryn, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kaknäs naturlekplats rustas upp och förnyas

Gärdet

Kaknäs naturlekplats är sliten och behöver rustas upp. Ett program som anger en inriktning för en kommande upprustning håller på att tas fram.

I ett skogsbryn nära Kaknästornet ligger Kaknäs naturlekplats som är och har varit ett populärt utflyktsmål i decennier. Här finns en bland annat en lekborg, linbana, ett vindskydd med bord samt grillmöjligheter.

Särskilt lekborgen är i nuläget sliten och i stort behov av upprustning, samtidigt som lekplatsen som helhet har potential att bli roligare och mer spännande. Norra innerstadens stadsdelsförvaltning håller nu på och tar fram ett program som anger en inriktning för en kommande upprustning. Under december 2023 hämtade förvaltningen in synpunkter från en grupp förskolebarn.

Tidsplan

  • Programarbete: höst 2023–vår 2024
  • Medborgardialog: vinter 2023–2024
  • Beslut i stadsdelsnämnden: vår 2024
  • Framtagande av bygghandling/modell: vår/sommar 2024
  • Anläggning del 1 Borgen: höst 2024
  • Anläggning del 2 Utanför borgen: vår–sommar 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Gärdet

Uppdaterad