Hus, gångväg, gräsmattor, planterade träd och människor i rörelse. Illustration.
Ny bebyggelse utmed Valhallavägen, sett från sydväst. Kasernbyggnaden till vänster i bilden. Källa: MHS Bostäder och Rarada of Sweden.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder på Gärdet

Gärdet

På Gärdet planeras cirka 280 nya bostäder åt personal och studenter inom Försvarsmakten.

Fastigheten Svea Artilleri 2 ligger i hörnet Valhallavägen/Jungfrugatan. Fastigheten är privatägd och ägs av stiftelsen MHS Bostäder. Det finns idag ett behov av fler bostäder för personal och studenter inom Försvarsmakten. Upplåtelseformen på de nya bostäderna planeras vara 140 stycken hyresrätter och 140 stycken studentlägenheter. Utöver bostäder ska man även utveckla lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna samt utöka antalet bil- och cykelparkeringar.
 
Den nya bebyggelsen ska bidra till att kvarteret fogas samman med sin omgivning och bidra positivt till stadsdelens fortsatta positiva urbana liv. 

Bilder

Område med hus som rymmer bland annat bostäder och kontor. Träd och gräsmattor. Illustration.
Illustration av planförslaget med omgivning i vy från sydväst. Källa: MHS Bostäder och Rarada of Sweden.
Hus med balkonger, planterade träd, människor i rörelse och parkerade bilar längs gatan. Illustration.
Ny bebyggelse utmed Valhallavägen och Jungfrugatan, sett från sydost. Kvarteret Artilleriberget till höger i bilden. Källa: MHS Bostäder och Rarada of Sweden.
Hus, torg, gator och planterade träd. Illustration.
Påbyggnad på befintlig bebyggelse, sett från nordost. Källa: MHS Bostäder och Rarada of Sweden.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM: 12 november 2020
  • Samråd: 14 juni–5 september 2022
  • Granskning: 20 september–17 oktober 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 4 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
 
 

Byggaktör

Stiftelsen MHS Bostäder

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Projekt på Gärdet

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad