• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lövholmsvägen får bredare gång- och cykelbana

Gröndal

Gång- och cykelbanan längs med Lövholmsvägen, mellan Blommensbergvägen och Gröndalsvägen, byggs om och blir bredare för bättre framkomlighet och säkerhet.

Lövholmsvägen sträcker sig genom Gröndal och är utpekad som ett primärt cykelstråk i Stockholms stads cykelplan. Längs sträckan, som går mellan Blommensbergsvägen och Gröndalsvägen, finns i dagsläget en gång- och cykelbana som är smal. För att få bättre framkomlighet bygger därför staden en bredare gång- och cykelbana, som därmed också blir säkrare, mellan Blommensbergsvägen och Gröndalsvägen.

Vad ska göras?

 • Runt 400 meter gång- och cykelbana breddas från 1,3–3,5 meter till 5,25 meter, med undantag av en kortare sträcka vid skolan där det är som smalast. 
 • Cykelbanan får en bredd på 3,25 meter med ett undantag där sträckan är som smalast. Där blir bredden 2,5 meter. 
 • Gångbanan breddas till 1,8–2,0 meter. 
 • Ett nytt övergångsställe anläggs vid Entréskolan.
 • Breddningen sker främst genom att delar av vägbanan tas i anspråk. För att bibehålla nödvändig bredd på vägbanan kommer en del av gångbanan på andra sidan Lövholmsvägen, mellan Blommensbergsvägen och Entréskolan, att försvinna. Denna används mycket lite idag.
 • Breddningen ger möjlighet till en separering mellan gång- och cykeltrafikanter, vilket ökar trafiksäkerheten, framkomligheten och tryggheten för båda trafikantgrupperna.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut juni 2024.
 • Projektering 2024–2025.
 • Genomförandebeslut 2025.
 • Entreprenad 2026–2027. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Gröndal

Uppdaterad