• Skyltar som visar att hastigheten på platsen är 20 kilometer i timmen.
  • Ett nytt fartgupp på Petrejusvägen.
  • Båda övergångsställen på Finn Malmgrens väg har byggts om så att de får avsmalningar och fartgupp. På det sättet ökar vi trafiksäkerheten och säkrar en låg hastighet för motorfordon.
  • Trafiksignalen på Finn Malmgrens väg har tagits bort, vid västra sidan av torget. Det är möjligt eftersom övergångsstället blir ännu säkrare med avsmalning och fartgupp.
  • Bredare gångbanor på västra sidan av torget. Gångbanorna blir cirka 1,5–2 meter bredare än idag.
  • Röjt bort sly och förbättrat belysningen för att öka tryggheten i de två parkerna.