Lokalerna i Hästskon 12 ska rustas upp och 30 nya lägenheter byggas i fastigheterna.
Projekt Pågående

Kontor och bostäder vid Sergels torg

Norrmalm

Nya kontor, handelsplatser och hotell på Stockholms centralaste plats.

Bildgalleri

Skiss fågelperspektiv över Sergels torg och Hästskon 12
Hästskon 12
Skiss på utomhustrappa i Hästskon 12
Hästskon 12

Projektfakta

Vad?

I mötet mellan Sveavägen, Klarabergsgatan och Hamngatan ligger fastigheten Hästskon 12. Det är en av de mest centralt belägna fastigheterna i Stockholm stad och representerar en del av 1960-talets ombildning av cityområdet.

Varför?

Husen har delvis uttjänat sina syften och är i behov av upprustning, både tekniskt och funktionellt. En detaljplan har tagits fram som medger om- och påbyggnad av fastigheten samt 30 nya lägenheter. Genom projektet vill Vasakronan utveckla moderna lokaler för i huvudsak kontorsverksamhet, med handel och publika lokaler i bebyggelsens bottenvåningar och i våning under mark (primärt i Sergelgångens nivå).

Förutom en förändring av bebyggelsen är ambitionen att projektet ska bidra till förnyelsen av cityområdet i stort och stadsmiljön kring husen i synnerhet. Inriktningen är att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna bland annat genom att City kompletteras med ett funktionsblandat och varierat innehåll, till exempel fler bostäder, kultur, verksamheter med mera. Det offentliga rummet i City spelar en central roll, och planeringen ska verka för fler levande bottenvåningar och en stadsmiljö med mänsklig skala.

En stor förändring i stadsbilden är att två hus rivs, varav det ena ersätts med en bred trappa från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen samt en mindre byggnad som är tänkt att fungera som kafé, utställningslokaler eller liknande.

När?

  • Startpromemoria andra kvartalet 2014
  • Plansamråd pågick 9 nov – 18 dec 2015
  • Detaljplanen antagen i stadsbyggnadsnämnden 2016-11-24

Vem?

Stockholms stad är lagfaren ägare till fastigheten Hästskon 12 som upplåts med tomträtt till Vasakronan AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad