• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Delning av fastigheter för att skapa fler bostäder

Herrängen

Nytt planförslag för Kantaten 1, 2 och 13. Planförslaget innebär att dagens tre fastigheter istället blir till fyra fastigheter. På respektive fastighet får man uppföra ett hus för en- eller två familjer.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningar som finns inom planområdet upphävs. Det nya planförslaget innebär att dagens tre fastigheter istället ska bli fyra fastigheter. 

De fyra nya fastigheterna beräknas få en areal på cirka 614 till 942 kvadratmeter. På dessa fastigheter kan fyra nya en- eller tvåfamiljshus i två våningar uppföras enligt gällande bestämmelserna i detaljplanen.

För att kunna skapa den nya fastigheten och bygga nya bostäder krävs rivningslov och rivning av befintliga bostadshus.

Området

Fastigheterna Kantaten 1, 2 och 13 ligger i stadsdelen Herrängen och de omfattar cirka 3 073 kvadratmeter.

Tidsplan

  • Samråd 20 juni–14 augusti 2023
  • Granskning 21 februari–19 mars
  • Antagande juni 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägarförhållande

Fastigheterna är privatägda.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Thomas Jansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 414

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad