Bandängens lekplats med gungor, rutschkana och klätterställning, omgiven  träd av.  Barn som leker, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bandängens lekplats rustas upp

Högdalen

Bandängens lekplats och plaskdamm har utvecklats och rustats upp. Projektet är genomfört inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm.

Bandängen utgör ett viktigt och centralt område i Högdalen och Bandhagen. Platsen är mycket välbesökt av bland annat barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet. I delar av närområdet planeras ny bebyggelse och detta stärker behovet av en ny, modern och attraktiv plats med många funktioner.

Lekplatsen var tidigare, på grund av anläggningens ålder och antalet besökande, i behov av upprustning.

Nu har Stockholms stad upprustat lekplatsen med fler aktiviteter och anlagt en tillgänglig och tryggare plats med tema "upptäck naturen".

Lekplatsen har upprustats med naturlekplatser och ett nytt stort torn, ny gungkarusell, ny aktivitetsyta samt utrymme för klätterlek och kojor. Lekskulpturer har placerats ut i parken och en sportyta har byggs med möjlighet till isbana under vintern.

Områdets stora vackra tallar har bevarats.

Upprustningen är en satsning inom Grönare Stockholm

I Grönare Stockholm utvecklar vi stadens gröna värden, så som parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara fler bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas, befintliga parker och grönområden behöver underhållas och utvecklas.

Tidsplan

Upprustningen av lekplatsen har gjorts i etapper. Bandängens plaskdamm med toalett och upprustade betongskulpturer färdigställdes under 2018. Etapp två, som innebar en upprustning av lekplatsen, avslutades under våren 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Högdalen

Uppdaterad