Projekt Pågående

Husby kulturstråk

Husby

Från Husby centrum till Husby gård planeras Husby kulturstråk. Området ska utvecklas till ett attraktivt kulturstråk och en intressant och trygg entré till Igelbäckens kulturreservat.

Projektfakta

Grönt kulturstråk byggs just nu i Husby

Här ska alla kunna röra sig i en trygg och upplevelserik miljö med möjlighet att mötas utomhus i aktiviteter som både berör både lek, konst och annan kulturell verksamhet. Kulturstråket sträcker sig mellan Husby Centrum och Husby gård. Området kommer att få ny markbeläggning och grön belysning, som kommer att vara ett kännetecken för gångvägen. Platser att sitta på anläggs, samt blomplanteringar och fler träd.

Upprustningen av stråket och dess gångväg ska göra Järvafältet, Igelbäckens kulturreservat och Husby gård mer tillgängliga för boende och besökare i Husby. Vid Husby centrum kommer stråket att anknyta till det lilla torget intill Husbygårdsskolan och Kulturskolan. Torget får nya träd, sittplatser och en liten scen.

Områdets utformning

Under planeringen av områdets utformning och under programarbetet har det funnits möjlighet för boende i området att delta i dialoger och samråd om projektet.

Inom kulturstråkets område arbetas också med biologisk mångfald och stöd för ekosystemet.

Husby kulturstråk

Tidplan

  • Designdialog genomfördes vid flera tillfällen under 2018 och 2019 av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Stockholms stad. Programhandlingen ställdes ut på samråd i Husby centrum under hösten 2019.
  • I mars 2021 påbörjas bygget av kulturstråket och projektet beräknas vara klart efter sommaren 2021.
  • En konstutställning planeras i samband med invigningen av stråket, som vi hoppas kommer att kunna ske i början av september 2021, beroende på om situationen med covid-19 tillåter detta. Det kommer då att ställas ut konst på de låga granitpelare/konstpodier som ska anläggas på stråket.

 

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kartan visar Grönare Stockholms 32 projekt med markering för de 20 projekt som nu är avslutade.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad