dcsimg
Projekt Planerat

Husby kulturstråk

Husby

Från Husby centrum till Husby gård planeras Husby kulturstråk. Området ska utvecklas till ett attraktivt kulturstråk och en intressant och trygg entré till Igelbäckens kulturreservat.

Projektfakta

Grönt kulturstråk planeras i Husby

Vid Husby centrum kommer stråket att anknyta till ett av torgen samt till Husbygårdsskolan och Kulturskolan, när de flyttar in i nya lokaler 2019.

Kulturstråket kommer att ha 3-5 olika platser för utställningar eller olika typer av kulturella evenemang. Det blir mötesplatser där man kan sitta ner och det blir plats för aktiviteter.

Området kommer att få ny beläggning på marken samt ny belysning, både belysning som skapar trygghet och effekt ingår i projektet. Järvafältet och Husby gård ska bli mer tillgängligt för boende i Husby och i närområdet.

Områdets utformning

Planeringen av områdets utformning är flexibel under processen och under programarbetet kommer det att finnas möjlighet för boende i området att vara delaktiga i dialoger och samråd om projektet.

Tidplan

  • Designdialog genomfördes av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Stockholms stad. November-december 2018 och februari 2019.
  • Programhandlingen ställs ut på samråd i Husby centrum, 28 aug - 13 sept 2019.
  • Byggstart sommaren 2020.
  • Projektet beräknas vara klart 2021. En konstutställning planeras i samband med invigningen. 

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad