dcsimg
Från en kulle med träd ser man en lekpark, en förskola och parkvägar som korsas,
Projekt Planerat

Kerstin Hesselgrens park rustas upp

Fruängen

Kerstin Hesselgrens park i Fruängen är sliten och i behov av att rustas upp. Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och trafikkontoret planerar därför en utveckling av parken till en attraktiv stadsdelspark.

Bildgalleri

Illustration: Karavan Landskapsarkitekter
Parkvägar som korsas vid en gård.
Gångväg omgiven av träd och hus.
Lekplats med gungdjur, rutschkana lekstugor med mera.
Karta över parkens läge i Fruängen.

Projektfakta

Omtyckt park med många besökare

Kerstin Hesselgrens park ligger i Fruängen. Parken utgörs till stor del av parkleken Vippan och naturmark. Genom parken sträcker sig flera viktiga gång- och cykelvägar som förbinder Fruängens centrala delar med bostadsområden i öster och Långbro park i söder.

Fritid Stockholm driver idag parkleken Vippan på uppdrag av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Parkleken med den fina plaskdammen är mycket omtyckt och har många besökare, särskilt under sommarhalvåret. I parken finns även en mindre bollplan och stora gräsytor.

Stor upprustning av hela parkområdet

Den planerade upprustningen omfattar bland annat

 • sittplatser
 • träd och buskar
 • belysning
 • bollplan
 • plaskdamm
 • nya och fler aktivitetsmöjligheter för barn, unga och vuxna
 • förbättrad tillgänglighet.

Så här kan parken rustas upp och utvecklas

Kerstin Hesselgrens park ska vara en självklar mötesplats för besökare i alla åldrar. I det förslag som tagits fram ska parken utvecklas med respekt för dess befintliga karaktär, struktur och funktion. Detta gäller även den omtyckta parkleksverksamheten som drivs sedan tidigare på plats i parken. Tillgängligheten förbättras och trygghetsaspekten i parken ses över, bland annat genom utökad belysning.

Förslag på upprustning av Kerstin Hesselgrens park (PDF, 3,5 kB, nytt fönster)

Naturmarken bevaras och utvecklas

De stora öppna gräsytorna och parkens befintliga naturmark bevaras och utvecklas. Gräsytan längs gångstråket mot Långbro park, där det i dag finns en bollplan, föreslås utvecklas till en ännu mer aktiv plats för olika bollspel – som fotboll, pingis och boule. Platsen förses också med olika former av sittplatser.

Plaskdammen utökas och rustas upp

Plaskdammen rustas upp, anpassas och utökas för att fler besökare ska kunna nyttja dammen. Runt om föreslås sittplatser i olika former och väderstreck. Plaskdammens teknikhus får en ny placering samt kompletteras med en tillgänglighetsanpassad toalett. I närheten av plaskdammen föreslås också en aktivitetsyta med möjlighet till träning.

Lekplatsen fortsätter att vara hjärtat i parken

Lekplatsen, där parkleken har sin verksamhet, fortsätter vara en viktig mötesplats och naturlig del av parken. För att skapa rumslighet och variation förses lek- och aktivitetsytorna med ny grönska som vandrar in som kilar och bryter upp hårdgjorda ytor. En gjuten mur av betong föreslås löpa som ett slingrande, lekfullt och sammanhållande element genom parken.

Nya och spännande lekmöjligheter

All lekutrustning föreslås bytas ut till ny. För de yngre barnen skapas ett sagoland med bland annat lekhus. För de äldre barnen skapas platser med möjlighet till lite mer fartfyllda aktiviteter – som skate, kickbike och spännande klätter- och balanslek. Parklekens förråd får en ny placering och förses med ett väderskydd över nya sittplatser. På samma område finns också grillmöjligheter och fasta bänkbord.

Dialog med parkens besökare

I början av sommaren 2019 samlade vi in synpunkter från er som besöker parken om vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. Vi bjöd in till dialog på plats i parken och det fanns också möjlighet att anonymt tycka till om parken via en webbenkät. Synpunkterna har används i arbetet med att ta fram förslaget på hur parken kan utvecklas. Förslaget visades upp på plats i parken den 20 februari 2020. Under perioden 21 februari–1 mars 2020 var det även möjligt att lämna synpunkter på förslaget genom ett webbformulär här på Stockholm växer.

Tidplan 2019-2023

 • Dialogarbete pågår juni 2019.
 • Programförslag tas fram hösten 2019.
 • Projektering utförs 2020.
 • Upprustningen beräknas ske 2021–2023.

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver projektet tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Landskapsarkitekter är Karavan Landskapsarkitekter.

Nyheter

Kontakt

Trafikkontoret

Hägersten-Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad