dcsimg
Från en kulle med träd ser man en lekpark, en förskola och parkvägar som korsas,
Projekt Planerat

Kerstin Hesselgrens park rustas upp

Fruängen

Kerstin Hesselgrens park i Fruängen är sliten och i behov av att rustas upp. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning och trafikkontoret planerar därför en utveckling av parken till en attraktiv stadsdelspark.

Bildgalleri

Parkvägar som korsas vid en gård.
Gångväg omgiven av träd och hus.
Lekplats med gungdjur, rutschkana lekstugor med mera.
Karta över parkens läge i Fruängen.

Projektfakta

Omtyckt park med många besökare

Kerstin Hesselgrens park ligger i Fruängen. Parken utgörs till stor del av parkleken Vippan och naturmark. Genom parken sträcker sig flera viktiga gång- och cykelvägar som förbinder Fruängens centrala delar med bostadsområden i öster och Långbro park i söder.

Fritid Stockholm driver idag parkleken Vippan på uppdrag av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Parkleken med den fina plaskdammen är mycket omtyckt och har många besökare, särskilt under sommarhalvåret. I parken finns även en mindre bollplan och stora gräsytor.

Stor upprustning av hela parkområdet

Den planerade upprustningen omfattar bland annat

 • parkens entréer
 • gångstråk
 • sittplatser
 • träd och buskar
 • belysning
 • bollplan
 • plaskdamm
 • nya och fler aktivitetsmöjligheter för barn, unga och vuxna
 • förbättrad tillgänglighet.

Dialog med parkens besökare

Den 3 juni 2019 bjöd vi in till dialog på plats i parken där du som besökare kunde tycka till om parken. Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vad saknar du? Det fanns också möjlighet att anonymt tycka till om parken via en webbenkät. Synpunkterna kommer användas i arbetet med att ta fram ett förslag på hur parken kan utvecklas.

Tidplan 2019–2023

 • Dialogarbete pågår juni 2019.
 • Programförslag tas fram hösten 2019.
 • Projektering utförs 2020.
 • Upprustningen beräknas ske 2021–2023.

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver projektet tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Landskapsarkitekter är Karavan Landskapsarkitekter.

Kontakt

Trafikkontoret

Hägersten-Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad