Mälarhöjdens ishall får en skalfadad med perforerad plåt, illustation.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny ishall på Mälarhöjdens idrottsplats

Fruängen

Stockholms stad bygger en ny ishall på Mälarhöjdens idrottsplats. Hallen blir en träningshall för föreningar, skolor och allmänhet och beräknas bli klar under våren 2024.

Mälarhöjdens idrottsplats är idag ett idrottscentrum med bland annat en befintlig ishall, tennishall, gymnastikhall och en 11-spelsplan med konstgräs. Idrottsplatsen nyttjas flitigt och har cirka 750-1000 besökare per dag. Nu växer idrottsplatsen med ytterligare en anläggning. På den befintliga grusplanen i östra delen av idrottsplatsen bygger vi en ny modern ishall.

Den nya ishallen kommer inrymma bland annat:

 • En läktare med 150 ståplatser för publik.
 • Sex stycken omklädningsrum och två mindre flex- och domaromklädningsrum.
 • Uppvärmda förråd till föreningar.
 • Enklare café och samlingslokaler för föreningarna.
 • Off-ice-yta för konståkningen.
 • Garage för ismaskiner.

Energieffektiv byggnad

Vi bygger en energieffektiv anläggning och möjliggör för produktion av förnybar energi med hjälp av bland annat solceller på taket och värmeåtervinning från kylanläggningen.

Den nya ishallen får en skalfasad med perforerad plåt, vilket minskar risken för klotter. Fasaden får även isolerande egenskaper för att behålla kylan i hallen och stänga ute värme.

Evakueringslösning

På Sätra idrottsplats, cirka två kilometer från Mälarhöjdens IP, ligger Sätra ishall som idag är i mycket dåligt skick. Ishallen på Sätra kommer rivas och ersättas med två nya ishallar. Under tiden de nya hallarna byggs, kommer Mälarhöjdens nya ishall till en början att fungera som evakueringslöning för delar av idrottsverksamheten som idag tränar i Sätra ishall. När de nya hallarna i Sätra är klara kommer Mälarhöjdens nya ishall bli kvar som en permanent träningshall.

Läs mer om de nya ishallarna i Sätra:
Nya ishallar i Stockholm, Hemsö webbplats

Tidsplan

 • Byggstart, mars 2023.
 • Anläggningen beräknas bli klar våren 2024.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Fruängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad