Ett avlångt lamellhus med fyra våningar. Planterade lövträd längs gatan framför huset. Människor i rörelse. Illustration.
Planerad lamell, vy från väster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Fruängsgården

Fruängen

I detaljplanen föreslås att planområdet Fruängsgården 1 och 6 kompletteras med 90 hyreslägenheter i flerbostadshus.

I anslutning till Fruängsgårdens servicehus planeras ny bostadsbebyggelse med minst 90 lägenheter. Delar av bebyggelsen föreslås längs med Vantörsvägen på en befintlig markparkering. Nuvarande parkeringsplatser ersätts med ett överbyggt garage under huset. Ramp till garaget får infart från Elsa Beskows Gata.

Förslag på alternativ placering av tidigare bebyggelse vid Elsa Beskows gata kommer behandlas i en kompletterande startpromemoria.

Fruängens stadsdel är ett område som i kommunens översiktsplan bedöms ha goda förutsättningar för stadsutveckling. Vantörsvägen ska utvecklas till ett urbant stråk med en ny blandad bebyggelse.

Tidsplan

  • Start-PM, april 2021
  • Samråd planeras preliminärt i kvartal 4, 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Familjebostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Robert Gremalm
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 241

Ebba Von Platen
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 604

Projekt i Fruängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad