Projekt Planerat

Lekgata vid Norra Ängby skola

Under hösten 2023 så kommer nya bilfria miljöer att skapas vid tre utvalda skolor. På de utvalda gatorna kommer möblering, växter, belysning samt vissa lekfulla inslag att finnas.

Projektfakta

Stockholms stad har under första halvåret 2023 arbetat med att ta fram principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor. Vid tre skolor kommer nu lösningarna att genomföras och testas under en halvårsperiod, pilotprojektet kallas Lekgator. Barnen vid de utvalda skolorna får nu en säkrare, tryggare och lugnare miljö och mer plats för att vistas på. Låg- och mellanstadieskolan Norra Ängby i Bromma är en av de tre utvalda skolorna att delta i projektet.

Hur påverkas trafiken?

  • Vultejusvägen – en del av gatan stängs av helt.

Tidplan

  • Hösten 2023: pilotprojektet genomförs vid de tre utvalda skolorna som får bilfria zoner med möbler, växter, belysning och lekfulla inslag
  • Vintern 2023/2024: utvärdering av testet genomförs och en permanent lösning tas fram
  • Kvartal ett 2024: genomförandebeslut i trafiknämnden
  • Våren 2024: den tillfälliga omvandlingen av gatorna avetableras
  • Våren/sommaren 2024: de permanenta lösningarna genomförs
  • Hösten 2024: de permanenta bilfria zonerna öppnar.

Uppdaterad