Projekt Pågående

Margretelundsvägen får ny sträckning

Ulvsunda

Västra delen av Margretelundsvägens läggs i ny sträckning söder om slottet och den nuvarande delen av Margretelundsvägen norr och öster om slottet rivs och blir park. Allmänhetens tillgång till Ulvsunda Slottsträdgård förbättras och övriga parker i området rustas upp. I området byggs även 60 lägenheter i radhus samt 8 friliggande villor.

Projektfakta

Vad?

Margretelundsvägen har fått en ny sträckning söder om slottet, den gamla vägen byggs om till park. 60 lägenheter samt 8 fristående villor har byggts söder om Ulvsunda slott. Slottets sydvästra flygel får en utbyggnad samt att det byggs en ny bro över kanalen mellan Johannesfredsvägen och slottet för varuleveranser. Den före detta Mejerivillan kan enligt den nya detaljplanen användas för konferensverksamhet och viss publik verksamhet.

Varför?

Området kring Ulvsunda slott är ett viktigt kulturminne och slottsparken är ett grönområde som har som använts av kringboende. Ulvsunda slott används idag som konferensanläggning med övernattningsmöjligheter.

När?

Margretelundsvägens nya sträckning öppnade i början av augusti 2018. Radhusen färdigställdes 2016 och parhusen under våren 2017. Bron mellan Johannesfredsvägen och Ulvsunda slott stod klar under 2019. Det nya parkområdet väster om slottet planeras anläggas tidigast våren 2023.

Vem?

Stockholms stad bygger ny korsning för Ulvsundavägen och Margretelundsvägen i dess nya läge samt upprustar parker i området. ALM Equity bekostar och bygger Margretelundsvägens nya sträckning samt bygger radhus och villor. Ulvsunda slott bygger en bro mellan Johannesfredsvägen och slottet för varuleveranser till slottet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Leila Bouguern

Byggprojektledare, Sweco Management AB

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad