Rund plaskdamm´omgiven av asfalterad rundel med parkbänkar. Gräsmatta, träd och byggnader runt om, människori rörelse, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Svandammsparken rustas upp

Midsommarkransen

Svandammsparken har rustats upp för att skapa en mer trivsam miljö. Parkens besökare fick lämnat synpunkter och bidra med idéer till utformningen.

Upprustningen av Svandammsparken omfattade i en första etapp den norra delen av parken. I och med upprustningen av den första etappen fick parken

 • en större plaskdamm med teknikhus och toalett
 • lekplats för mindre barn
 • ny entré från Tellusborgsvägen/Oktobergatan
 • nya sittplatser
 • ny belysning
 • nya träd som ersätter de dåliga.

Arbetet med att rusta upp parkens södra och sista del startade i september 2019 och var klart till sommaren 2020. Den andra etappen omfattade bland annat

 • nya sittplatser
 • förbättrad belysning
 • ny gångbro och nya konstverk
 • en ny mindre aktivitetsyta för bollek och kick-bike
 • klätterställning i "gropen"
 • grillplats
 • upprustad labyrint
 • en översyn av träd och buskar.

Svandammsparken ska fylla behov för många olika besökare. Det tog vi hänsyn till vid utformningen av parken. Stadens landskapsarkitekter tog fram ett förslag på hur den nya parken skulle se ut utifrån de synpunkter som kom in under en dialog med parkens besökare hösten 2015.

Nya träd

Inför upprustningen av Svandammsparken utfördes 2015 en trädinventering och besiktning av samtliga träd i parken.

I september 2017 fälldes tretton träd i norra delen av parken för att kunna ersättas med nya. Träden som fälldes, tolv pilar och en lönn, bedömdes av en arborist för att se vilka som var i dåligt skick på grund av ålder, sjukdomar och skador. I en park där många vistas är det viktigt att tänka på säkerheten, både för barn och vuxna, och pilar har en relativt kort livslängd.

Tretton nya träd i stora storlekar ersatte de träd som fälldes. Träden som valdes är silverlönn, fylldblommigt körsbär, näverhägg, lönn och silverpil. Dessutom planterades buskar, till exempel magnolia, prydnadsapel och ligustersyren.

I samband med den andra etappen gjordes ytterligare en trädföryngring. Nitton stycken träd med varierade skador och lågt bevarandevärde fällas. Några träd hade stora grenskador och en bedömning gjordes att de sannolikt kunde kollapsa och riskera att skada någon.

20 nya, stora träd planterades i parken, till exempel dubbelblommande fågelbär, amerikansk gulved, hästkastanj, rosenmagnolia och kejsarträd.

Tidsplan

 • Start etapp 1, 2017.
 • Etapp 1 klart 2018
 • Start etapp 2, 2019.
 • Klart sommaren 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Midsommarkransen

Uppdaterad